Youth innovation competition in Sappeenvuori/nuorten innovaatiokilpailu Sappeenvuoressa

A group of three Point College students (from the Finnish merkonomi, English merkonomi and SOTE courses) attended the Vision Junior 2014 innovation competition at Sappeenvuori near Tampere from 27 October to 29 October.

Their task was to create marketing ideas for Danske Bank’s new Mobile Pay product and give a presentation on their ideas within 20 hours of receiving their brief. Needless to say, the pressure was on and our students worked late into the night and in the early morning to complete their task.

It was unfortunate that our Swedish merkonomi student had to cancel at the last moment, otherwise this would have been a really good example of multi-lingual, multicultural and multi-disciplinary teamwork – all of which are the essence of Point College as we prepare our students for their future working lives in a fast changing and inter-connected world environment.

The experience of working under pressure in a multicultural team gave all our participating students new confidence in their abilities and new skills. We look forward to competing in – and winning the competition next year.

Kolmen opiskelijan ryhmä Point Collegesta (suomenkielisen liiketalouden, englanninkielisen liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelija) osallistuivat Visio Junior 2014 ideointikilpailuun Sappeenvuoressa lähellä Tamperetta 27. –29.10.2014.

Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda markkinointi-ideat Danske Bankin uudelle Mobile Pay -tuotteelle ja esitellä ideansa 20 tunnin kuluessa tehtävän annosta. Sanomattakin on selvää, että opiskelijat työskentelivät paineen alla iltamyöhästä aamuvarhaiseen saadakseen tehtävän valmiiksi.

Oli valitettavaa, että Point Collegen ruotsinkielisen liiketalouden perustutkinnon opiskelija joutui peruuttamaan osallistumisensa viime hetkellä. Muutoin tämä kilpailu olisi ollut erinomainen esimerkki monikielisestä ja monikulttuurisesta yhteistyöstä, mikä on olennaista Point Collegessa kun valmennamme opiskelijoita tulevaan työelämään ja nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

Kokemus työskentelystä paineen alla monikulttuurisessa ryhmässä antoi kilpailuun osallistuneille opiskelijoillemme uutta luottamusta omiin kykyihinsä sekä uusia taitoja. Odotamme jo ensi vuoden kilpailua – ja voittoa.