Opinnot päätökseen! Onnea! Grattis! Congratulations!

  

Point Collegen valmistujaisia juhlittiin 31.5.2018 Taidetehtaalla. Työelämä saa nyt valmistuneista nuorista ja aikuisista ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa. Moni suuntaa myös jatko-opintoihin. Point College onnittelee lämpimästi kaikkia valmistuneita!

Jukka-Pekka Ujula toi puheenvuorossaan esille alueen ammatillisen koulutuksen muutoksen mukanaan tuomia hyviä asioita ja alueen vetovoimaisuuden lisääntymistä tätä kautta. Hän myös korosti nyt opistun tiedon ja taidon päivittämisen merkitystä. Lisäksi hän muistuttu, että epäonnistumisistakin oppii ja kehotti vastavalmistuneita täyttämään henkilökohtaiset unelmansa ja toivotti kaupungin puolesta onnea työhön ja jatko-opintoihin.

Point Collegen hallituksen puheenjohtaja Markku Välimäki muistuttu, että kyseessä on historiallinen ja viimeinen juhlapäivä Point Collegena, kun koulutus jatkuu uuden osakeyhtiöpohjaisen toimijan myötä ensi vuoden alusta alkaen ja myös uuden opistotalon valmistuessa siihen mennessä. Valmistuneita hän neuvoi olemaan rohkeita ja hankkimaan kokemuksia työelämästä ennakkoluulottomasti.

Porvoon kaupungin tervehdyksen toi Heli Wilkman, joka neuvoi ammattiin valmistuneita ottamaan vastuuta, toimimaan ammattimaisesti ja ylläpitämään hyvää ilmapiiriä työpaikalla. Lisäksi hän neuvoi: ”Älkää välittäkö jos joku sanoo, että näin on aina aina tehty, uudistakaa” ja toivotti valmistuneet tervetulleiksi työelämään.

Opiskelijoiden puheenvuoroissa korostui kiitos yhdessä tekemisestä, ulkomaan oppimismatkat mahdollistaneista projekteista sekä kansainvälisestä opiskeluympäristöstä.

      

Oppilaitoksen rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson toi omassa tervehdyksessään esille kuinka ammatillinen koulutus on merkittävä osa Suomen innovaatio- ja kilpailukykykonaisuutta. Hän kiitti myös koko Point Collegen henkilökuntaa. Lopuksi hän evästi vastavalmistuneita nuoria ja aikuisia: ”Toivon sinulle avoimia silmiä, vahvoja siipiä ja rohkeutta viedä omia unelmiasi eteenpäin. Toivon innokkuutta kokeilla, hakea ja ihmetellä. Toivon myös näkemystä siihen, että yksikään kone ei tule korvaamaan ihmistä, ja tässä meidän ihmisyydessä merkittävintä on vuorovaikutus, ongelmanratkaisukyky ja empatiataidot.”

Tilaisuuden musiikista vastasi Point Collegen bändi.


Touko Hassinen, Eero Vehkaluoto, Tomi Koppanen ja  Vilhelmi Gustafsson.

Tilaisuuden juonsivat AnnaMari Heikinheimo, Annette Nyholm ja Bryan Roberts.

Lukuvuoden 2018–2019 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2018–2019/Academic Year 2018–2019:

Mahdollisuus kesäopintoihin 4.6.–1.8.2018/Möjlighet till sommarstudier 4.6.–1.8.2018/ Opportunity for summer studies 4.6.–1.8.2018
Jatkavat opiskelijat (ryhmäkohtaisen aikataulun mukaan) 1.8.2018/ Fortsättande studerande (enligt gruppens tidtabell) 1.8.2018/ Students continuing their studies (according to the timetable of each group) 1.8.2018
Aloittavat opiskelijat 13.8.2018/ Nya studerande 13.8.2018/ Students starting their studies 13.8.2018
Syystauko 15.–19.10.2018/ Höst uppehåll 15.–19.10.2018/ Autumn break 15.–19.10.2018
Joulutauko 24.12.2018–6.1.2019/ Jul uppehåll  24.12.2018–6.1.2019/ Christmas break 24.12.2018–6.1.2019
Talvitauko 18.–22.2.2019/ Vinter uppehåll 18.–22.2.2019/ Winter break 18.–22.2.2019
Opintovuosi päättyy 31.5.2019/Läsåret avslutas 31.5.2019/ Academic year ends 31.5.2019
Mahdollisuus kesäopintoihin 3.6.–1.8.2019/Möjlighet till sommarstudier 3.6.–1.8.2018/Opportunity for summer studies 3.6.–1.8.2019