Valmistujaiset/Dimission/Graduating ceremony 31.5.2018 klo 10.00–12.00

Point Collegen valmistujaiset 31.5.2018 Taidetehdas
Point Colleges dimission 31.5.2018 på Konsfabriken
The graduating ceremony of the academic year 2017-2018, Taidetehdas

Point Collegen valmistujaisia 2018 vietetään 31.5. Taidetehtaalla klo 10.00–12.00. Osoite Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo.
Point Colleges dimission 2018 på Konstfabriken 31.5 kl. 10.00–12.00. Adress Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå.
The graduating ceremony of the academic year 2017–2018 takes place on 31st of May, 2017 at 10.00–12.00, Taidetehdas. Address Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo.

Jatkavat opiskelijat: kevätlukukausi 2018 päättyy 30.5.2018.
Fortsättande studerande: vårterminen 2018 slutar 30.5.2018.
QBA17: spring term 2018 ends May 30, 2018.

Lukuvuoden 2018–2019 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2018–2019/Academic Year 2018–2019:

Mahdollisuus kesäopintoihin 4.6.–1.8.2018/Möjlighet till sommarstudier 4.6.–1.8.2018/ Opportunity for summer studies 4.6.–1.8.2018
Jatkavat opiskelijat (ryhmäkohtaisen aikataulun mukaan) 1.8.2018/ Fortsättande studerande (enligt gruppens tidtabell) 1.8.2018/ Students continuing their studies (according to the timetable of each group) 1.8.2018
Aloittavat opiskelijat 13.8.2018/ Nya studerande 13.8.2018/ Students starting their studies 13.8.2018
Syystauko 15.–19.10.2018/ Höst uppehåll 15.–19.10.2018/ Autumn break 15.–19.10.2018
Joulutauko 24.12.2018–6.1.2019/ Jul uppehåll  24.12.2018–6.1.2019/ Christmas break 24.12.2018–6.1.2019
Talvitauko 18.–22.2.2019/ Vinter uppehåll 18.–22.2.2019/ Winter break 18.–22.2.2019
Opintovuosi päättyy 31.5.2019/Läsåret avslutas 31.5.2019/ Academic year ends 31.5.2019
Mahdollisuus kesäopintoihin 3.6.–1.8.2019/Möjlighet till sommarstudier 3.6.–1.8.2018/Opportunity for summer studies 3.6.–1.8.2019