Savuton Point

Savuton Point

Point College on savuton oppilaitos. Savuttomuus on positiivista toimintaa koko opiskeluympäristön hyväksi. Savuttomuus näkyy oppilaitoksen järjestyssäännöissä sekä opiskelijoiden osallistumisena teemapäiviin, kampanjoihin ja julisteiden tekoon. Lähtökohtana on terveyden sekä opiskelu- ja työkyvyn turvaaminen. Savuttoman oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta saavat työskennellä terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Savuttomuus koskee kaikkia käyttötarkoitukseltaan tupakkaa vastaavia aineita.

Savuttomuutta säätelee tupakkalaki (765/1994), jonka mukaan tupakointi on kielletty oppilaitoksen opiskelijoille tarkoitetuissa sisätiloissa ja niiden pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Ammatillista koulutusta koskeva laki (630/1998) määrittelee järjestyssääntöjen rikkomuksesta johtuvat seuraamukset.