Itsenäinen etätyöskentely ja verkko-opiskelu/Självständigt distansarbete och nätstudier

Etäpäivän päätavoite on aina, että opiskelut etenevät (esim. oppimispäiväkirjan kirjoittamista, kurssitehtävien tekoa, työssäoppimiseen liittyvää työnhakua, työtehtävien määrittelyä, työnantajatapaamisia jne.).

Etäpäivä liittyy kiinteästi opiskelussa jaksamiseen, ja käytäntö on osoittanut, että opiskelijat voivat valmistua nopeasti. Etäpäivät saattavat olla todella merkittävä asia opiskelijan elämäntilanteessa, jossa harjoitellaan aikaan ja paikkaan sitomatonta nykyaikaista työntekoa. Etäpäivä voi olla työskentelyä muualla kuin koulun luokkahuoneessa, mutta tehtävät voi tehdä myös koulun tiloissa. Avoimessa oppimisympäristössä saa tukea ja apua itseohjautuvuuden harjoitteluun. Eli opiskelijan ei tarvitse suoriutua etätehtävistä yksin.

Toisin sanoen etäpäivä ei ole vapaapäivä, vaan se on mahdollisuus edetä omaan tahtiin. Toisilla tehtävien suorittaminen voi viedä pari tuntia kun taas toisilla se vie koko päivän. Opettajat ovat ohjeistaneet ja antaneet tehtävät etukäteen verkkoon tai muulla tavalla. Point Collegessa on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Opiskelijan lupaukset etäpäiviin:

Etäpäivänä edistän opiskelujani, jotta pysyn annetuissa aikatauluissa.

Etäpäivän työskentely on erilaista eri päivinä riippuen tehtävistäni. Hyväksyn sen. Joissain kursseissa olen nopeampi, toisissa hitaampi. Tärkeää on kuitenkin se, että tiedän mistä saan apua ja että pyydän sitä tarvittaessa. Olen opettajaan yhteydessä, jos minulle tulee kysymyksiä tai tarvitsen tsemppausta.

Olen tavoitettavissa puhelimitse etäpäivänä (koskee sekä opiskelijaa että opettajaa).

Jos minulta jää paljon ”ylimääräistä” aikaa, lupaan huolehtia omasta jaksamisestani tekemällä asioita, joista minulle tulee hyvä olo.

 

Distansdagens huvudmål är alltid att studierna framskrider (tex genom att skriva inlärningsdagbok, göra kursuppgifter, uppgifter som hänför sig till inlärning i arbete, arbetsgivarträffar osv).

Distansdagarna hjälper studerandena att orka med sin studiehelhet och i praktiken kan distansdagarna försnabba studeranden att bli färdig. Distansdagarnas betydelse kan vara betydande i studerandes livssituation då man övar arbetssätt som inte är bundna till tid och rum. Distansdagen kan vara arbete i andra miljöer än skolans klassrum men kan även utföras i skolans utrymmen. I den öppna inlärningsmiljön får man stöd och hjälp till sina egna studier och man behöver inte klara sig ensam.

Med andra ord är distansdagen inte en ledig dag utan en möjlighet att framskrida i sina studier i sin egen takt. För en del kan uppgifterna ta en par timmar och för andra kan det ta hela dagen. Lärarna har på förhand gett instruktioner om utförande av kursen på nätet eller på annat sätt. Point College använder inlärningsplattformen Moodle.

Studerandes löften om distansdagarna:

På distansdagarna ska mina studier framskrida att jag hålls inom de givna tidsramarna.

Distansdagarnas arbetstakt är olika på olika dagar och det kan jag godkänna. I några kurser är jag snabb, i andra långsam. Det viktigaste är att jag vet varifrån jag kan få hjälp och att jag begär hjälp vid behov. Jag kontaktar läraren om jag har frågor eller behöver uppmuntran.

Jag är anträffbar per telefon på distansdagarna (gäller både studeranden och läraren).

Om det blir tid över lovar jag sköta om mig själv genom att göra saker som ger mig välbefinnande.