TID Business Forum tarjosi oppia, innostusta ja verkostoja

 

Point Collegen rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson ja englanninkielisen koulutuksen tiimivastaava Bryan Roberts toimivat juontajina TID Median järjestämässä TID Business Forumissa maanantaina 6.3.2017 Taidetehtaalla. Seminaarissa kuultiin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen puheenvuoro kansainvälistymisen merkityksestä Suomen taloudelle, St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttosen esitys yrityksen pärjäämisestä globaalissa kilpailussa, Iso-Britannina suurlähettilään Sarah Pricen terveiset Brexit-maasta sekä yrittäjän, kauppakamarin ja Suomen Yrittäjien puheenvuorot.

Seminaarissa esiin nousseita asioita:

  • Suomen tulee panostaa erityisesti myyntiin ja markkinointiin, pelkkä tuotekehitys ja innovaatiot eivät riitä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen lupasi puheenvuorossaan myös hallituksen tukea tähän.
  • St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen korosti riskin oton ja ponnistelun merkitystä. Jos Suomi haluaa tulevaisuudessa säilyttää jo saavutetut arvot maksuttoman koulutuksen ja terveydenhuollon sekä inhimillisen elämän mahdollistavan sosiaaliturvan ilman velkarahamäärän kasvattamista, on meidän Anttosen mukaan ponnisteltava entistä kovemmin tämän eteen.
  • Suurlähettiläs Sarah Price korosti, että vaikka Iso-Britannia jättää EU:n, se ei jätä Eurooppaa, vaan on edelleen osa sitä ja jakaa yhteiset eurooppalaiset arvot. EU tulee edelleen olemaan Iso-Britannian suurin kauppakumppani. Lähtökohta yhteistyölle EU-maiden ja Brexit-maan kanssa on hyvä, koska Iso-Britannialla on esimerkiksi standardit jo samalla tasolla EU-maiden kanssa.
  • Yrittäjä Timo Rope korosti segmentoinnin merkitystä onnistumisen lähtökohtana ja korosti kumppanuuksien merkitystä.
  • Maajohtaja Timo Vuori kauppakamarista toi esiin tämän hetken megatrendit globaalinen kasvu, kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen ja resurssitehokkuus, joissa kaikissa Suomella on muille annettavaa.
  • Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korosti pk-yritysten merkitystä Suomen viennissä. Pk-yritysbarometrin mukaan Suomessa on 65 000 pk-yritystä, jotka harjoittavat vientiä. Kasvaneen viennin yksi mahdollistaja on digitalisaatio. Uudet työpaikat syntyvät juuri nyt pk-yrityksiin.

TID Business Forum -tapahtuma jatkui tiistaina 7.3. yritysten ja asiantuntijoiden kahdenvälisillä tapaamisilla sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten esittäytymisellä Taidetahtaan Tehdassalissa.

   

Suomi tarvitsee innostuneita yrittäjiä ja kasvavia yrityksiä ja näiden kautta kehitystä ja vahvaa tulevaisuutta. Vain yhteistyöllä pystymme onnistumaan ja saavuttamaan päämäärämme!

Point Collegen englanninkielisen merkonomilinjan opiskelivat avustivat koko kaksipäiväisen tapahtuman ajan TID Business Forumissa. Kiitos opiskelijoille panoksesta onnistuneeseen tapahtumaan!