Välj den bästa, välj Point College! Gemensam ansökan 24.2.–17.3.2015

Gemansam ansökan
Point College, Borgå
www.studieval.fi

Kom och studera till merkonom. Vid Point College får du:
– stor arbetserfarenhet under studietiden
– individuell studiestig
– företagarfärdigheter
– internationell erfarenhet
– flerspråkig studiemiljö
– goda möjligheter till fortsatta studier

Från Point College examineras du bra och sysselsätts väl efter studierna. Redan under studietiden är du internationell och samarbetet med arbetslivet är intensivt. Undervisningen vid Point College är människonära.

Point Colleges resultat är redan för andra året i rad bäst i Finland enligt undervisnings- och kulturministeriets mätare.

That’s the Point!