Styrelsens arbete och bolagsstämma

Point Colleges bolagsstämma väljer årligen en styrelse, som består av kommunernas och företagens representanter samt privatpersoner.

Point College styrelse 2017:

Markku Välimäki, Borgå stad (ordförande)
Tuula Virkki, Borgå stad
Bodil Lund, Borgå stad
Torolf Bergström, Borgå stad
Hilding Mattsson, Borgå stad
Antti Skogster, Sibbo kommun
Juha Karvonen, Lovisa stad
Ari Forsberg, Askola kommun
Pontus Palmqvist, Borgå företagare

 

Styrelsen sammanträder 2016-2017:

6.6.2017 kl. 17.00

Bolagsstämma:

23.3.2017