Styrelsens arbete och bolagsstämma

Point Colleges bolagsstämma väljer årligen en styrelse, som består av kommunernas och företagens representanter samt privatpersoner.

Point College styrelse 10.10. 2017:

Markku Välimäki, Borgå stad (ordförande)
Tuula Virkki, Borgå stad
Bodil Lund, Borgå stad
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå stad
Jari Kettunen, Borgå stad
Antti Skogster, Sibbo kommun
Daniel Hannus, Lovisa stad
Reija-Riikka Stenbäck, Askola kommun
Pontus Palmqvist, Borgå företagare

 

Styrelsen sammanträder 2017-2018:

7.11.2017 klo 16.00
12.12.2017 klo 16.00
16.1.2018 klo 17.00
13.2.2018 klo 17.00

Bolagsstämma:

10.10.2017
23.3.2017