Styrelsens arbete och bolagsstämma

Point Colleges bolagsstämma väljer årligen en styrelse, som består av kommunernas och företagens representanter samt privatpersoner.

Point College styrelse 2016:

Markku Välimäki, Borgå stad (ordförande)

Bodil Lund, Borgå stad

Torolf Bergström, Borgå stad

Hilding Mattsson, Borgå stad

Antti Skogster, Sibbo kommun

Juha Karvonen, Lovisa stad

Olli-Pekka Heikkilä, Askola kommun

Pontus Palmqvist, Borgå företagare

Kaj Holmén, Simolin Oy Ab

 

Styrelsen sammanträder 2016-2017:

19.1.2016 kl. 18.00
8.3.2016 kl. 17.00
12.4.2016 kl. 17.00
17.5.2016 kl. 17.00
21.6.2016 kl. 17.00
16.8.2016 kl. 17.00
20.9.2016 kl. 17.00
18.10.2016 kl. 17.00
22.11.2016 kl. 17.00
13.12.2016 kl. 17.00
16.2.2017 kl. 17.00
21.3.2017 kl. 17.00
18.4./25.4.2017 kl. 17.00
23.5.2017 kl. 17.00
6.6.2017 kl. 17.00

Bolagsstämma:

26.4.2016