Strategiska mål 2014-2017

Visio 2020 sv

 

  1. Vi förstärker vår brand och image.
  2. Vi främjar i förändringssituationen förutsättningar för en fungerande och trivsamt LÄR- OCH ARBETSMILJÖ och deltar aktivt i planering av nya utrymmen.
  3. Vi utvecklar innehåll och kvalitet av lärandeoch högklassig SKOLNING i samarbete med arbetslivet och andra läroanstalter.
  4. Vi främjar studieförmåga mot mera funktionell och arbetslivsnära INLÄRNING och kvalitativ UNDERVISNING på tre språk och internationellt. Vi erbjuder flexibla modeller och stöd för speciell och personlig inlärning och kompetensutveckling.
  5. Vi erbjuder skolning och service för arbetslivets behov som förbättrar organisationers och individers konkurrensförmåga.
  6. Vi bedriver ett effektivt regionalt och internationellt SAMARBETE med näringslivet, ägarna och intressentgrupper inom den offentliga förvaltningen.
  7. Vi främjar (PERSONALENS) gemenskap ochmetoder i kompetensutveckling. Vi främjar fortfarande öppenhet, omgivnings- och kostnadsmedvetenhet i vårt arbetsgemenskap. Vi stöder (dem) i förändringsituationer.
  8. VÅR ORGANISATIONSMODELL och LEDNING stödjer ekonomiska och effektiva framtidslösningar i samarbete. Vi handlar enligt principen om HÅLLBAR UTVECKLING och har kontroll över miljökonsekvenserna av vår verksamhet.