Strategiska mål 2016-2018

Visio 2020 sv

 

  1. Vi förstärker vårt gemensamma brand genom att säkerställa framgångsrikt resultat enligt den nya finansieringen.
  2. Vi främjar i förändringssituationen förutsättningar för en fungerande och trivsamt LÄR- OCH ARBETSMILJÖ och deltar aktivt i planering av nya utrymmen.
  3. Vi utvecklar innehåll och kvalitet av lärandeoch högklassig SKOLNING i samarbete med arbetslivet och andra läroanstalter.
  4. Vi främjar studieförmåga mot mera funktionell och arbetslivsnära INLÄRNING och kvalitativ UNDERVISNING på tre språk och internationellt. Vi erbjuder flexibla modeller och stöd för speciell och personlig inlärning och kompetensutveckling.
  5. Vi erbjuder skolning och service för arbetslivets behov som förbättrar organisationers och individers konkurrensförmåga.
  6. Vi intensifierar SAMARBETET med våra ägare och övriga intressenter. Vi eftersträvar en positiv samarbetsatmosfär för att undvika eventuella störningar förorsakade av fusioneringsåtgärderna.
  7. Vi främjar (PERSONALENS) gemenskap ochmetoder i kompetensutveckling. Vi främjar fortfarande öppenhet, omgivnings- och kostnadsmedvetenhet i vårt arbetsgemenskap. Vi stöder (dem) i förändringsituationer.
  8. VÅR ORGANISATIONSMODELL och LEDNING stödjer ekonomiska och effektiva framtidslösningar i samarbete. Vi handlar enligt principen om HÅLLBAR UTVECKLING och har kontroll över miljökonsekvenserna av vår verksamhet.