Strategiska mål 2018-2022

Visio 2020 sv

 

Point påverkar och formar arbetslivet. I centrum är alltid kunden. 

Verksamhetskulturen i Point är entusiastisk och enhetlig.

I Point arbetar vi kostnadsmedvetet och vår inlärning är fördomsfri och vårt kunnande mångsidigt.

I Point bildar självinstruerande experter tillsammans en gemenskap.