Administration och organisation

Point College är en prosessorganisation för vars operativa ledning verkställande direktören/rektor ansvarar tillsammans med ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka för att behandla ärenden i anslutning till läroanstaltens verksamhet, dess utveckling samt ärenden som kommit fram i olika enheter. Ledningsgruppen utarbetar även principer och anvisningar som tjänar som grund för läroanstaltens gemensamma spelregler.

Point Colleges ledningsgrupp

Sari Gustafsson, verkställande direktör, rektor
Maarit Toivanen, biträdande rektor, företagsekonomi
Heli Vainio, biträdande rektor, social- och hälsovård
Tarja Riihiluoma-Tuure, vuxenutbildningschef
Jani Toivonen, förvaltnings- och ekonomichef
Jukka Hakala, utvecklingschef