Oy Porvoo International College Ab

Oy Porvoo International College är en trespråkig läroanstalt på andra stadiet som ligger i Näse alldeles intill centrum i Borgå. Vuxenavdelningen verkar i WSOYHUSET. DigiPoint på Konstfabriken fungerar som en plats för produktion av  digitala bilder, videor och ljud samt som en plats för flerformsundervisning för såväl unga som vuxna.

Porvoo International College uppstod 2012 då två traditionella läroanstalter, Borgå handelsläroverk grundat 1958 och Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos grundat 1989, fusionerades. Läroanstalten verkar under namnet Point College.

I Point College studerar unga och vuxna både inom ramen för företagsekonomi och administration och social- och hälsovård, på tre språk: finska, svenska och engelska. Sammanlagt finns det över 700 studerande och en personal på ca 70. Till utbudet av utbildning hör tiotals olika utbildningsprogram inom företagsekonomi och social- och hälsovård, och läroanstalten har också en egen läroavtalsbyrå.

Vi samarbetar regionalt och internationellt med näringslivet och bygger en framtid för regionen tillsammans med de studerande och näringslivet.

Vi erbjuder våra kunder inlärningens och kunskapens glädje.

 Point College