Information till nya studerande

Nytt informationspaket för grundexamenstuderande, hösten 2018

Välkommen till att studera på Point College!
Under hösten 2018 sker verksamheten i Point College:
Institutgränd 1
WSOY-huset Mannerheimsgatan 20
DigiPoint Västra Alexandersgatan 1

Vårterminen 2019 börjar vi på vårt nya campusområde vid Hästskovägen.

Studiebyrån

Studiebyrån hittar du i Point Colleges huvudbyggnad på andra våningen i rum 23. Här får du hjälp av Anu Orttenvuori, Ann-Christine Lyttinen och Kati Ovaskainen vad gäller betyg, intyg och andra dokument som rör studier eller ansökan om stöd.

Lärare som är personliga handledare för nya studerande

LM 2018/1 Katariina Lindholm
LM 2018/2 Nina Oja
LM 2018/3 av Sanna Laulumaa
FM 2018 Liselott Berg Ahlroth
QBA 2018 Michaela Öberg-Westerlund
Öppen ansökan (företagsekonomi) Catharina Aarnio
Läroavtal (företagsekonomi) Catharina Aarnio
Datanom Hannele Salonen

Sote 2018/1 Katja Kangasmäki
Sote 2018/2 Anu Lassila
Sote 2018/3 Sami Somiska
Sote öppen ansökan Marja-Leena Lehtimäki
Läroavtal (Sote, hela examen) Marja-Leena Lehtimäki

Lärararnas kontaktuppgifter finns på vår hemsida och Wilma.

Studiehandledare

Våra studiehandledare är:

Linda Blomander (företagsekonomi, svenska)
Sanna Laulumaa (företagsekonomi, finska)
Bryan Roberts (företagsekonomi, engelska)
Katja Kangasmäki (social- och hälsovård)

Linda, Sanna och Bryan finns på andra våningen ingång till höger från huvudtrappan. Katja hittas på tredje våningen via sidotrappan, rum 35.

Speciallärare

Våra speciallärare är:

Anna-Mari Heikinheimo (samordning)
Elina Palonen (företagsekonomi, finska)
Liselott Berg Ahlroth (företagsekonomi, svenska)
Sami Somiska (social- och hälsovård & QBA)

Studentservice och hälsovård

Som sjuksköterska verkar Teija Rantti. Hon finns på tredje våningen i rummet invid auditoriet. Teija träffas på tisdagar och torsdagar från 09.00 till 11.00 och vid andra tillfällen efter överenskommelse, tfn +358 40 4806 768.

Vår kurator är Maria Malmsten, hennes rum ligger precis vid huvudentrén. Maria träffas på tisdagar och fredagar 9.00-12.00 och andra tider efter överenskommelse,
tfn +358 40 4899 649.

Vår psykolog är Jonas Anttonen och kan kontaktas per telefon, tfn +358 40 4895 798.

Pastor Juha Takala besöker skolan många gånger under läsåret.

Fyren

Fyren är en lärmiljö som är öppen för alla, fyren hittar du på tredje våningen i Point College. Där kan du få hjälp av vår inlärningscoach Marjo ”Mape” Kullberg och vid behov även av en ämneslärare. Fyren finns också i WSOY-huset, Mannerheimsgatan 20. Marjo ”Mape” Kullberg nås på tfn +358 40 6563 906.

ICT-stöd

ICT-stöd finns på Institutgränd till höger sida av huvudtrappan på andra våningen. Servicetiderna finns angivna på dörren. ICT-riktlinjer och kontaktinformation: www.pointcollege.fi/ict

Wilma

Wilma är ett viktigt verktyg i ditt dagliga arbete, besök Wilma varje dag för att ta del av nödvändig information. Wilma inloggningskoder får du från din egen handledare i början av studierna.

Moodle

Moodle är vår inlärningsplattform. Du kommer att få en introduktion till Moodle under de första veckorna av dina studier.

Information

Infopunkten finns i Point Colleges entrélobby. Tuula Grönholm svarar på frågor

Fastighetsskötsel

Point Colleges vaktmästare är Tage Rosqvist.

Måltider

Matsalen ligger på första våningen i Point College huset. Måltiderna är gratis. Lunchtiderna är mellan kl. 11.00 och 12.30. Veckans lunchmeny finns att läsa på matsalsdörren.

Förvaring

Du kan hyra ett låsbart skåp. För bokning och nycklar fråga studiebyrån. OBS! Det finns ett begränsat antal förvaringsskåp.

Parkering

Point College har ett begränsat antal P-platser vid skolan. Det pågår byggnadsarbeten bredvid som har minskat antalet tillgängliga platser. Förbered dig på att du kanske måste parkera i grannskapet och sidogator. Vi rekommenderar att du nyttjar kollektivtrafiken.

Ordningsregler

Du hittar våra ordningsregler på vår websida under fliken student.

Rökning, alkohol och droger

Point College är en rök- och drogfri miljö.