Läsårets arbetstider

Arbetsdagar för läsåret 2018-2019:

Måndag 13.8.20108  börjar kl. 10.00.

Möjlighet till sommarstudier 4.6.–1.8.2018
Fortsättande studerande (enligt gruppens tidtabell) 1.8.2018
Nya studerande 13.8.2018
Höst uppehåll 15.–19.10.2018
Jul uppehåll  24.12.2018–6.1.2019
Vinter uppehåll 18.–22.2.2019
Läsåret avslutas 31.5.2019
Möjlighet till sommarstudier 3.6.–1.8.2018

Läsordningarna hittas från Wilma: https://wilma.pointcollege.fi

Samma användarkod och lösenord som när du logger in i klassrummen. Kom ihåg att använda smä bokstäver i användarkoden.

Årsberättelse 2017–2018

Lunch

öppettider:
må-fre lunch 11.00-12.30

Matsedel 29.10.-9.12.2018