Kontaktinformation

Kontaktinformation

Porvoo International College
Institutgränd 1
06100 BORGÅ

tfn (019)529 9200
info(a)pointcollege.fi
Följ oss på Facebook

Porvoo International College, Arbetslivstjänster
Mannerheimgatan 20
06100 BORGÅ

tfn (019)574 0700
vuxenutbildning(a)pointcollege.fi
Följ oss på Facebook

Point College, DigiPoint
Västra Alexandersgatan 1
06100 Borgå

info@pointcollege.fi
tfn. (019) 529 9200

 

Faktureringsadress

Vi tar i första hand emot nätfakturor.

 

Nätbanksadressen är: FI0211243000012115

Förmedlare av nätfakturor: Nordea

Förmedlarsignum: NDEAFIHH

 

Pappersräkningar:

Oy Porvoo International College Ab

Institutgränd 1

06100 Borgå

 

Vänligen ange avsändarens adress.

 

Tilläggsinformation:

Riikka Gustafsson, riikka.gustafsson(a)pointcollege.fi

Tfn: 044 737 2401

 

Porvoo International College (Point College)

FO-nummer: 0130270-5

Hemort: Borgå

Växel tfn: 019 529 9200

Administration

E-post: förnamn.efternamn(a)pointcollege.fi

Rektor/VD Sari Gustafsson
(också VD för Porvoo International Services Oy)
045 657 7892

Biträdande rektor Maarit Toivanen (företagsekonomi)
0400 829 798

Biträdande rektor Heli Vainio (social- och hälsobranschen)
044 737 2455

Vuxenutbildningschef Tarja Riihiluoma-Tuure
044 737 2449

Kommunikationschef Weissmann Maarika
050 381 0538

Fastighetskoordinator Tuula Grönholm
044 737 2406

Förvaltnings- och ekonomichef Jani Toivonen
040 701 9096

Utvecklingschef Jukka Hakala
040 7754 638

Företagsekonomi

E-post: förnamn.efternamn(a)pointcollege.fi

Studiehandledare
Sanna Laulumaa (företagsekonomi finska) 044 737 2436
Linda Blomander (svenska)044 737 2465
Bryan Roberts (engelska) 044 737 2410
Marja-Leena Lehtimäki (social- och hälsovårdsbranchen) 044 737 2443
Katja Kangasmäki (social- och hälsovårdsbranschen) 044 737 2433
Anita Eglite-Osmane, tutor-lärare (engelska) 044 737 2413

Speciallärare
Liselott Berg-Ahlroth (företagsekonomi) 044 737 2408
Elina Palonen 044 737 2456

Studiecoach
Marjo Kullberg 040 656 3906

Lärare

Aarnio Catharina, utbildare, examensansvarig, ExM, grundexamen i företagsekonomi, merkonom
044 737 2415

Antman Katarina, utbildare, examensansvarig, ExM, yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst,
yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen
044 737 2418

Berg Ahlroth Liselott, teamansvarig för utbildningsprogrammet ekonomi- och kontorstjänster, speciallärare
044 737 2408

Blomander Linda, ansvarig lärare i inlärning i arbetet
044 737 2465

Eglite-Osmane Anita, projektkoordinator, ryska, tutor-lärare (engelska)
044 7372413

Kainberg Alexander, matematik, fysik, kemi
044 737 2463

Kainberg Göran, ekonomiförvaltning, studiehandledare
044 737 2407

Kantola Maria, utbildare
040 656 3913

Karlsson Susanne, pedagogisk IT-ansvarig, läsordningar
044 737 2475

Laulumaa Sanna, marknadsföring, studiehandledare (finska)
044 737 2436

Lindfors Annika, IT, rättslära
044 737 2432

Lindholm Katariina, marknadsföring, företagsamhet
040 656 3902

Nyholm Susanne, visuellt säljarbete
044 737 2409

Nyholm Annette, teamansvarig för utbildningsprogrammet Kundservice och säljarbete
044 737 2434

Oja Nina, företagsekonomi
040 656 3905

Palonen Elina, ansvarig för gemensamma ämnen, finska, specialundervisning
044 737 2456

Roberts Bryan, QBA, yrkesämnen, studiehandledare (på engelska)
044 737 2410

Savinainen Mona, finska

Sonck Juha, utbildare, examensansvarig, ExM
grundexamen i databehandling
040 744 9878

Toivanen Maarit, biträdande rektor
0400 829 798

Törmänen Merja, kontorstjänster
044 737 2489

Wilén Linus, gymnastik, hälsokunskap
044 737 2498

Öberg-Westerlund Michaela, engelska och svenska, yrkesämnen
044 737 2477

Social- och hälsovård

Studiehandledare
Katja Kangasmäki (social- och hälsovårdsbranschen) 044 737 2433

Speciallärare
Anna-Mari Heikinheimo (social- och hälsobranschen) 044 737 2438

Lärare
E-post: förnamn.efternamn(at)pointcollege.fi

Hakala Tiina, vårdarbete, första hjälpen
044 737 2441

Heikinheimo Anna-Mari, småbarnsfostran, specialundervisning
044 737 2438

Kaariniemi Eeva-Liisa, vård av barn och unga, första hjälpen
044 737 2439

Kainberg Alexander, matematik, fysik, kemi
044 737 2463

Kangasmäki Katja, småbarnsfostran
044 737 2433

Karlsson Susanne, pedagogisk IT-ansvarig, läsordningar
044 737 2475

Lassila Anu, vårdarbete
044 737 2442

Lehtimäki Marja-Leena, mentalhälsoarbete, studiehandledare
044 737 2443

Lönnroth Minna, hushållslära och dietetik

Palonen Elina, modersmål (finska)
044 737 2456

Pulkkinen Suvi, vårdarbete
044 737 2469

Riihiluoma-Tuure Tarja, vårdarbete
044 737 2449

Roo Anna, samhällsvetenskapliga ämnen
044 737 2451

Ruotsalainen-Karjula Seija, vårdarbete, anatomi, fysiologi och ergonomi
044 737 2452

Savinainen Mona, finska

Somiska Sami, mentalhälsoarbete och missbruksvård
044 737 2466

Vainio Heli, biträdande rektor (social- och hälsobranschen)
044 737 2455

Ågren Jaana, social- och hälsovård
044 737 2488

Arbetslivstjänster

E-post: förnamn.efternamn(a)pointcollege.fi

Tarja Riihiluoma-Tuure
Vuxenutbildningschef
044 737 2449

Ekblom Sebastian
sakkunnig i dataadministration
044 737 2422

Jalmari Eklund
Kundchef
040 6563912

Helenius-Nieminen Susan
läroavtalschef, ExM
050 381 6474

Kantola Maria
utbildare
040 656 3913

Outi Karppanen
social- och hälsovård
040 656 3911

Oja Nina
utbildare
040 656 3905

Ovaskainen Kati
studiesekreterare, ExM
044 737 2402

Rissanen Minna
utbildare, utbildningsplanerare, social- och hälsovård
044 737 2490

Simos Julia

kontorsassistent
044 737 2431

Simonsson Teija
projektchef, utbildare
044 737 2426

Somiska Sami
lektor, ExM,
social- och hälsovård
044 737 2466

Sonck Juha
utvecklingschef för nätpedagogik
utbildare, examensansvarig, ExM
grundexamen i databehandling
040 744 9878

Toivanen Maarit
personalkoordinator, ExM
0400 829 798

Weissmann Maarika
kommunikationschef, utbildare, ExM
050 381 0538

Wetterstrand Jari (studieledig)
servicechef, teamansvarig, yrkesexamen i försäljning, ExM
044 737 2429

Ågren Jaana
lektor, ExM
social- och hälsovård
044 737 2488

Övrig personal

Studiebyrå
Ann-Christine Lyttinen, Anu Orttenvuori
019 5299 200

Bokföring
Riikka Gustafsson
019 5299 200, 044 737 2401

Hälsovårdare
Teija Rantti 040 480 6768
mottagning utan tidsreservering tisdag, onsdag och torsdag kl. 9.00 – 11.00, övriga tider enligt tidsreservering.

Kurator
Mia Malmsten 040 489 9649
anträffbar måndag och fredag kl. 9.00 – 12.00 utan tidsreservering, övriga tider enligt tidsreservering.

Psykolog
Jonas Anttonen 040 489 5798

Förvaltnings- och ekonomichef
Jani Toivonen 040 701 9096

IT-stöd, kontakt per e-post: it(a)pointcollege.fi
Tommy Eklund 044 737 2444
Peter Widlund 040 218 1434

Pedagogiska IT-system
Karlsson Susanne 044 737 2475
Kaj Skogström 040 656 3914 (stödperson, koordinator)

Sakkunnig i dataadministration
Sebastian Ekblom 044 737 2422

Personalkoordinator
Maarit Toivanen 0400 829 798

Kommunikationschef
Maarika Weissmann 050 381 0538

Info
Elena Hämäläinen, Tuula Grönholm
044 737 2493, pointinfo(a)pointcollege.fi

Fastighetspersonal

Gårldskarl
Tage Rosqvist 040 504 1698

Lokalvårdare
Riina Seppänen 040 656 3909

Företagshälsovården

Företagshälsovården på Borgå Läkarcentral

Allmän tidsbeställning

tel: (019) 5211 500

eller www.porvoonlaakarikeskus.fi

Företagshälsovården betjänar under vardagar kl. 8.00-15.00.

Sjukskötarmottagning kl. 9.00-12.00

För er företagshälsovård ansvarar:

Företagsläkare:

Jan-Patrik Wikstén

jan-patrik.wiksten@porvoonlaakarikeskus.fi

Roy Saarinen

 roy.saarinen@porvoonlaakarikeskus.fi

Företagshälsovårdare:

Mia Virta

tel.tid 12.30-13.00

tel: (019) 5211 500, 0400 967402

mia.virta@porvoonlaakarikeskus.fi

Pirjo Nurkkala

tel.tid 12.30-13.00

tel: (019) 5211 500 / 040 152 9040

pirjo.nurkkala@porvoonlaakarikeskus.fi

Vänligen meddela att du hör till Läkarcentralens företagshälsovård.

Fakturering

 

Faktureringsadress

Vi tar i första hand emot nätfakturor.

 

Nätbanksadressen är: FI0211243000012115

Förmedlare av nätfakturor: Nordea

Förmedlarsignum: NDEAFIHH

 

Pappersräkningar

Oy Porvoo International College Ab

Institutgränd 1

06100 Borgå

 

Vänligen ange avsändarens adress.

 

Tilläggsinformation

Riikka Gustafsson, riikka.gustafsson(a)pointcollege.fi

Tfn: 044 737 2401

 

Porvoo International College (Point College)

FO-nummer: 0130270-5

Hemort: Borgå

Växel tfn: 019 529 9200