Alexander Nieminen fortsatte sina studier till Yrkeshögskolan Novia

Alexander Nieminen 25.1.2016P

Alexander Nieminen

 • Utexaminerades från det svenskspråkiga utbildningsprogrammet för merkonomer vid Point College våren 2014
 • Studerar nu första året vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo efter avlagd militärtjänstgöring
 • Fördelar vid Point College:
  • Inlärning i arbetet
  • Projekt
  • Internationell studiemiljö
  • Lärarnas uppmuntrande inställning
  • Undervisningen i adb, marknadsföring, visuellt säljarbete och språk
  • Samarbetet med arbetslivet
  • Möjligheten till fortsatta studier

Alexander Nieminen avlade sina perioder för inlärning i arbetet på Hotell Sheraton i Stockholm. Till en början jobbade Alexander som bell captain och servitör. Småningom fick han börja jobba inom försäljningen. Allt det han lärt sig på Sheraton har varit till stöd och nytta för kunnandet inom marknadsföring och försäljning.

Bell captain är den person som ger gästerna ett första intryck av hotellet. Servitörjobbet är kundservice i allra högsta grad och inom försäljningen fick Alexander vara i kontakt med företagskunder, delta vid kundtillfällen och försäljningsförhandlingar. Alexander tycker att det är fint att man kan avlägga arbetslivsperioder utomlands.
– Erfarenheterna från Sheraton har varit till stor nytta för mig, säger Alexander.
– Jag har fått sommarjobb på Sheraton tre år i rad. Jag har haft stor nytta av kurserna i engelska och ryska vid Point College. Till Sheraton kommer gäster från alla världens hörn och jag kunde t o m betjäna ryska kunder på deras modersmål berättar Alexander.

Under studietiden vid Point College deltog Alexander i Nordplus-projekt och besökte Ålesund i Norge och Riga i Lettland. Under resorna jobbade de studerande med projekt i internationella team och arbetsspråket var engelska.

Nu har Alexander fortsatt studera vid yrkeshögskolan Novia i Åbo med inriktning på marknadsföring. Han har positiva minnen av sina studier och lärare vid Point College.
– Nu märker man hur stor nytta man har av t ex adb-undervisningen vid Point College i sina nuvarande studier. Och lärarna orkade uppmuntra oss genom hela studietiden. Också samarbetet med arbetslivet och praktiska projekt har varit värdefulla erfarenheter, berömmer Alexander.
– Om business och marknadsföring intresserar så är Point College ett utmärkt språngbräde framåt, säger Alexander och uppmuntrar samtidigt andra ungdomar att ansöka om studieplats vid Point College.