Office365

Som studerande eller personal får du ibruk office 365. Du bl.a. kan utnyttja onedrive och spara dina filer I molnet, använda epost och använda officeprodukter direkt via webbläsaren.

Logga in på adressen office365.pointcollege.fi med din användarkod (t.ex. olli.opiskelja@stud.pointcollege.fi)

Närmare information hittar du här.