Moodle

Moodle är skolans inlärningsplatform dit lärare sätter in undervisningsmaterial. Där hittar du information om kurser, du kan lämna in uppgifter och mycket mera.

Adressen är moodle.pointcollege.fi