Börja här

När du börjar som elev eller lärare så får du en användarkod och ett lösenord till våra system. Kansliet betjänar dej i detta ärende.

Börja med att logga in på office 365 och registrera ditt telefonnummer och/eller din private epostaddress så kan du I framtiden byta ditt lösenord eller återställa det om du glömt det.

Logga in med din användarkod (t.ex olli.opiskelja@stud.pointcollege.fi) på adressen

login.microsoftonline.com eller office365.pointcollege.fi

Följ instruktionerna och registrera dina uppgifter dit. Om detta inte lyckas kan du alternativt använda denna address

aka.ms/ssprsetup