Användning av egen dator

Vi ber våra nya elevera att ta med egen dator när de studerar i skolan. Du kan använda egen nätuppkoppling eller använda skolans trådlösa nät. Kom ihåg ansvara om datorns säkerhet och uppdateringar. Installera också Microsofts office programpaket som du får gratis som studerande. Kolla från punkt ”Office hemmabruk”.