ICT

Vänligen kontakta oss per e-post: atktuki(a)pointcollege.fi eller kom och besöka oss vid Institutgränd.

It-stöd
040 656 3903
Maxim Bokov

System specialist
044 737 2444
Tommy Eklund

System specialist
Peter Widlund 040 766 8000 (alterneringsledig t.o.m. 26.3.2017)

Pedagogiska IT-system
044 737 2475
Susanne Karlsson

Projektchef för IT I undervisning
044 737 2425
Katriina Karkimo