Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi, YSO-1

Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi, YSO-1

Porvoo International Collegesta YSO1-hankkeeseen osallistuivat lehtori, opinto-ohjaaja Marja-Leena Lehtimäki, lehtori, hankekoordinaattori Seija Ruotsalainen-Karjula ja lehtori, erityisopettaja Sami Somiska. Hankkeessa edistettiin opintojen yksilöllistämisen toimeenpanoa oppilaitoksissa luokattomuudella ja muilla rakenteellisilla ratkaisuilla ja muutoksilla. Lisäksi yhtenäistettiin henkilökohtaistamisen (ml. osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen) käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen luotiin selkeä yhteistoiminnallinen malli (uusia työkaluja), jossa opiskelija on itse aktiivinen toimija ja johon on määritelty selkeästi eri osapuolten roolit. Kehitettiin yli alojen ja koulutusmuotojen toteutuvaa tiimiopettajuutta sekä yhtenäistettiin työtapoja opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien tukemiseksi joustavilla poluilla. Hankkeessa kehitettiin ja yhtenäistettiin osaamisen arvioinnin käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa ja tehtiin nykytilankartoitukset osaamisen arvioinnista. Kehitettiin opiskelijan itsearviointitaitoja sekä työelämänedustajien ja opettajien arviointiosaamista (ei fyysiseen läsnäoloon perustuva arviointi).

Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteiden osalta saavutettiin

Tavoite 1. Luokattomuus

Oppilaitoksessa luotiin syksyn 2017 aikana yhteinen opiskelijanohjausprosessi – malli, jolla taataan jatkuvan haun kautta tulleille opiskelijoille joustava opintojen eteneminen. Ohjausprosessimalli tukee eri-ikäisten opiskelijan yksilöllisen opintopolkujen toteutumista. Opiskelijan yksilölliseen opintojen ohjausprosessiin osallistuvat mm. ryhmän ohjaajat, opot, erityisopettajat, opintocoach, terveydenhoitaja ja kuraattori.

Porvoo International Collegessa kehitettiin opetuksen ja ohjauksen toteuttamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja tiimiopettajuutta esim. työelämälähtöisissä projekteissa kuten Kummitoiminta, Perheprojekti ja Syväpuro-projekti. Kummitoiminta ja Perheprojekti ovat yhteistyöhankkeita Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja oppilaitoksen välillä. Syväpuro-projektin toteuttamiseen osallistui mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opettajat ja opiskelijat sekä Syväpuron asukkaita ja henkilökuntaa. Näissä projekteissa on toiminut eri alojen opettajia (sote, Yto-opettajat) sekä työelämän edustajia että kokemusasiantuntijoita. Lisäksi tiimiopettajuus otettiin käyttöön hoidon ja huolenpidon tutkinnon osan teoriaopintojen aikana niin, että opetukseen sisällytettiin kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan opintoja kuten toimintakykyisyys ja sen arviointi, kuntouttava työ ja kuntoutuminen. Point Collegessa kehitettiin opetusta ja ohjausta erilaisten verkkokurssien avulla esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö ja ergonomia.

Tavoite 2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kesätyössä hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelija kuvasi työtehtävät tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin peilaten. Ammattiaineen opettaja purki ammattitaitovaatimukset konkreettisiksi työtehtäviksi. Työelämän edustaja kirjasi työpaikan keskeiset työtehtävät. Tämän jälkeen käytiin yhteinen keskustelu, jossa arvioitiin opiskelijan työpaikalla saavutettua osaamista. Osaamisen arvioinnin pohjalta suunniteltiin opiskelijan tulevan työssäoppimisjakson tavoitteet ja sisältö sekä jakson pituus. Keskustelun voi käydä myös Skypen välityksellä.

Tavoite 3.Osaamisen arviointi

Point Collegessa kehitettiin arvioinnin malli, joka perustuu opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien näkemyksiin. Lisäksi kehitettiin uudistuvaan lainsäädäntöön perustuvaa digitaalista koulutusmateriaalia osaamisen arviointiin.

Hankekausi päättyi 31.12.2017. Hankkeen aikana tehty työ ja saavutetut tulokset tukevat ammatillisen koulutuksen kehittämistä reformin mukaisesti; jatkuva hakeutuminen koulutukseen ja yksilölliset opintopolut.