Toiminnallisuus, tiimiopettajuus ja digitaaliset työvälineet kuntoutumisen tukemisen opinnoissa

Point Collegen Sotepe 16-ryhmäläiset ovat suorittaneet hoidon ja huolenpidon tutkinnonosan ja aloittaneet kuntoutumisen tukemisen opinnot. Opintojen aikana keskitytään mm. eri kuntoutujaryhmiin, toimintakyvyn arviointiin ja erilaisiin kuntoutusmenetelmiin. Opetuksessa korostuu tiimiopettajuus ja erilaisten digitaalisten työvälineiden kuten Padletin käyttö. Toiminnallisessa oppimisessa opiskelijat pääsevät itse kokeilemaan ja havainnoimaan ympäristöä, ja näiden kokemusten kautta heille välittyy monipuolisempi ja syvällisempi tieto opittavasta asiasta.

Syksyn viimeisten tuntien aikana opiskelijat tutustuivat kaupunkiympäristöön esteettömyyden näkökulmasta. https://tinyurl.com/nakovammaisen-avustaminen


Lähihoitajaopiskelijat Sara Osman, Rania El Jahiri, Th Yu ja Ruut Salonen esittelemässä omaa esteetön ympäristö -tehtäväänsä Padletilla.


Sotepe 16-ryhmäläisiä opettajiensa Seija Ruotsalainen-Karjulan ja Anna Roon kanssa.