Simulaatio-oppimista

Simulaatio-oppiminen, EuSim-Laerdal simulaatio-ohjaajan peruskurssi 27.-30.11.2018 Arcadassa, Helsingissä

Simulaatio-ohjaajan peruskurssi oli suunnattu terveydenhoidon ammattilaisille, jotka haluavat käyttää simulaatioharjoituksia ja – ympäristöjä luodakseen ja tunnistaakseen opetustilanteita, joiden tavoitteena on potilasturvallisuuden ja laadun parantaminen. Kurssi koostui oppimiskeskustelujen toteuttamisesta, potilasturvallisuudesta ja ei-teknisistä taidoista, ohjelmoitujen teemojen ja skenaarioiden hyödyntämisestä SimPad ja LLEAP ohjausjärjestelmässä, simulaatio-oppimistilanteen suunnittelusta ja videon käytöstä oppimiskeskusteluissa. Kurssille oli kahdeksan osallistujaa, lääkäreitä, ensihoitajia ja Point Collegen opettajat  Jaana Ågren, Suvi Pulkkinen ja Seija Ruotsalainen-Karjula. Kurssi oli antoisa ja antoi hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa erilaisia kliinisiä oppimistilanteita erilaiset oppijat ja oppimistarpeet huomioiden. Kurssi antoi myös erinomaiset eväät Careerian simulaatiokeskuksessa tapahtuvan simulaatio-opetuksen suunnittelemiseen ja käynnistämiseen.


Opettajat oikealla Jaana Ågren ja Suvi Pulkkinen, vasemmalla Seija Ruotsalainen-Karjula.


Skenaario-workshop alkamassa hoitohuoneessa.