Sairaanhoito ja huolenpito

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan sairaanhoitoa ja lääkehoitoa perushoidon eri osa-alueilla kuntouttavaa työotetta käyttäen. Hän osaa toimia samoilla alueilla kotihoidossa ja ohjata asiakasta kotona. Hän osaa valmistaa ruokaa ja ohjata asiakasta terveelliseen ravitsemukseen myös sairaustiloissa ja erikoisruokavalioissa. Hän osaa huolehtia kodin puhtaanapidosta ja vaatehuollosta. Hän osaa edistää asiakkaan tai potilaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, päivittäisistä toimista selviytymistä sekä ohjata ja antaa tukea erilaisten sosiaalisten ongelmien selvittämisessä.

Sairaanhoito ja huolenpito edellyttää lähihoitajalta itsenäistä päätöksentekoa ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä.

Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneen työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti.