Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut osaa kohdata eri-ikäisiä mielenterveysongelmaisia sekä yksilöllisesti ja kuntouttavaa työotetta käyttäen suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveysasiakkaan tai -potilaan hoitoa. Hän osaa toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta myös moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Lisäksi hänellä on osaaminen vastaavilla alueilla päihdeongelmaisen hoidossa. Työ vaatii oman persoonallisuuden käyttöä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksensa kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista.

Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneiden työpaikkoja ovat mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.