Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Hän osaa myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta. Hän osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukea lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta. Hän osaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä sekä ehkäistä niiden syntymistä.   Hänellä on osaaminen osallistua varhaiskasvatuksen toteuttamiseen työryhmän jäsenenä sekä toimia koulunkäyntiavustajana.  Hän osaa ohjata myös perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden tukitoimien hyödyntämisessä. Tyypillisiä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittaneiden työympäristöjä ovat erilaiset varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt esim. päiväkodit, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat sekä perhetyö.