Itä-Uudenmaan hoitotyön päivässä pohdittiin hoitotyön vaikuttavuutta

Vuosittain alueellisena yhteistyönä järjestettävän Itä-Uudenmaan hoitotyön päivä pidettiin tänä vuonna 27.9.2017 Porvoon Campuksella. Päivän tarkoituksena on lisätä alueen hoitotyön näkyvyyttä ja alueen toimijoiden yhteistyötä sekä luoda positiivista kuvaa hoitotyön kehittämisestä alueellisen yhteistyön keinoin. Teemana 27.9.2017 oli hoitotyön vaikuttavuus, näkökulmana työnilo voimatekijänä työssä, ja tavoitteena hoitajan ammatti-identiteetin, työnilon ja ammattiylpeyden tukeminen.

Päivän ohjelmaan kuului mm. työhyvinvointiluennoitsija Johanna Peuralan puheenvuoro psykologisen pääoman kehittämisestä, magneettikoordinaattori Marita Ritmala-Castrenin esitys Magneettisairaalasta sekä iltapäivän työpajatyöskentely.

Johanna Peurala.

Marita Ritmala-Castren

Päivä suunniteltiin yhteistyössä Itä-Uudenmaan alueen hoitotyön toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Oppilaitoksista mukana olivat Laurea-ammattikorkeakoulun, Amiston, Edupolin ja Point Collegen edustajat. Point Collegesta suunnittelutyöryhmässä oli lehtori Marja-Leena Lehtimäki. Lisäksi hän toimi yhtenä vetäjänä iltapäivän työpajatyöskentelyssä. Työpajoissa paneuduttiin pienryhmissä aamupäivän luentojen merkitykseen työntekijöille ja käytännön työhön sekä pohdittiin mahdollisuuksia positiivisen työotteen löytämiseen.

Tilaisuuteen osallistui yli 100 hoitotyön ammattilaista Askolan, Loviisan, Sipoon ja Porvoon perusterveydenhuollosta, Porvoon sairaalasta (HUS) sekä Porvoon vanhus- ja vammaispalveluista.