COOL-opiskelua Kasvun ja oppimisen ohjaaminen tutkinnon osassa

Point Collegen ensimmäisen lukuvuoden lähihoitajaopiskelijat suorittavat Kasvun ja osallisuuden edistäminen- ja Mielen hyvinvointi -kurssit COOL-opiskeluna.

COOL -opiskelu on opiskelua erilaisissa oppimisympäristöissä itsenäisesti, parin kanssa tai ryhmässä omanohjaajan ja muiden opettajien ohjauksessa. Opiskelija suunnittelee itse oppimisprosessinsa yhdessä omaohjaajan, opettajan tai muiden opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on itsenäinen ja vastuullinen työskentely. COOL-opiskelun tukena opiskelijoilla on COOL- työvihko, joka on opiskelijan henkilökohtainen kalenteri/päiväkirja. Sen tavoitteena on jäsentää opintoja. Opiskelijat suorittavat osan ammatillisista oppisisällöistä COOL-opiskeluna.


Sotepe 18 A lähihoitajaopiskelijat ja kurssin ohjaavat opettajat Marja-Leena Lehtimäki, Anna Roo ja Seija Ruotsalainen-Karjula yhteiskuvassa.

COOL-opiskelussa korostuvat keskeiset ydinosa-alueet: Vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, vastuunottokyky, ryhmätyöskentelytaidot, ajanhallinta sekä ongelmanratkaisu ja kyky perustella tehtyjä ratkaisuja. Oman osaamisen itsearviointi toimii tukena mm. HOKS-keskustelussa. Arviointia käytetään pohjana myös muiden ohjauskeskustelujen aikana.

COOL –opiskelussa on aina selkeät tavoitteet, monipuoliset kurssin suoritustavat, yhteisiä ja itsenäistä kurssitehtäviä ja ryhmätyöskentelyä.

Pakollisten tehtävien lisäksi kurssiin voi liittyä täydentäviä ja vapaaehtoisia tehtäviä. Opiskelija voi valita oman työjärjestyksensä tai itsenäisemmät työtavat tekemänsä suunnitelman mukaisesti, jonka ohjaaja hyväksyy. Kokonaisuus on aina omaohjaajan ja opettajan ohjauksessa. COOL -opiskelu perustuu dialogisuuteen (=vuorovaikutukseen), ryhmäkeskusteluihin ja yhdessä oppimiseen. Yhteiset kysymykset, keskustelut, ongelmanratkaisut ja vuorovaikutus vievät kohti yhteisöllistä oppimista ja oivaltamista.