Albert Edelfeltin koulun pienluokkien keväinen toiminnallinen päivä

Point Collegen ensimmäisen vuoden aikuislähihoitajaopiskelijat järjestivät jo perinteeksi muodostuneen toimintapäivän AE-koulun pienluokkien oppilaille 13.4.2018. Toimintapäivä oli osa opiskelijoiden kuntoutumisen tukemisen opintoja. Toimintapäivän tavoitteena oli tutustua AE-kouluun, koulun oppilaisiin sekä heidän koulupäiväänsä luokan opettajien ohjauksella. AE-koulun pienluokkien opetussuunnitelmassa korostuvat erityisesti arjen taidot, kommunikaatio, osallistuminen sekä sosiaalisten taitojen harjoittaminen. Kaikki nämä osa-alueet huomioitiin erityisesti toimintapäivän suunnittelussa.

Toimintapäivän teemana oli tänä vuonna metsä ja metsän eläimet. Opiskelijat järjestivät erilaisia toiminnallisia tuokioita hyödyntäen kuntoutumisen tukemisen tunneilla oppimiaan luovan toiminnan ja päivittäisen toiminnan tukemisen menetelmiä sekä selkokielen ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttämistä. Opiskelijat harjoittelivat ohjaamista ja toimimista yhteistyössä oppilaiden, heidän opettajiensa sekä avustajien kanssa.

Metsä-teema näkyi aamupäivän aikana erilaisissa toimintapisteissä. Tänä vuonna ohjelmassa oli liikuntaa ja tarinoita metsästä, askartelua, aistiharjoitteita, ongintaa sekä ulkopelejä. Oppilaiden valokuvaus ja roolivaatteisiin pukeutuminen oli suuri menetys ja paljon iloa tuotti myös ulkona makkaroiden ja lettujen paistaminen ja yhteinen ruokailu kauniissa kevätsäässä!

AE-koulun henkilökunta kiteyttää koulun toiminta-ajatuksen seuraavasti:

”Haluamme olla läsnäolevia ja helposti lähestyttäviä ja motivoida oppilaita vuorovaikutukseen, jotta hän kokee olevansa tärkeä.”

Palautekeskustelussa toimintapäivän päätteeksi opiskelijaryhmä sai paljon hyvää palautetta sekä koulun oppilailta että henkilökunnalta. Uskomme, että olemme osaltamme voineet edistää koulun toiminta-ajatuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Myös opiskelijat kokevat toimintapäivän erityisenä oppimisen mahdollisuutena, jossa saa arvokasta kokemusta vammaisten lasten kanssa työskentelystä.


Aikuislähihoitajaryhmä ohjaavien opettajiensa Anna Roon ja Seija Ruotsalainen-Karjulan kanssa.


Sekinat Durosinmi, Kettu-maskottina Essi Lipponen ja valokuvaajana Juha Kassila.


Aistihuoneen valmisteluja tekemässä Johanna Oksanen, Salla Tiihonen ja Hanne Dahlqvist.


Makkaran ja lettujen paistosta huolehtivat Satu Leinonen ja Camilla Koivunen.