Seitsemän faktaa työssäoppimisesta

Pointin TOP-ryhmä kokosi yhteen seitsemän faktaa työssäoppimisesta:

dsc_0879-2puusi

 1. OSA TUTKINTOA
 • Työssäoppiminen on osa ammatillisen perustutkinnon suorittamista.
 • Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta työssäoppimista on vähintään 30 osaamispistettä.
 • Opiskelijoiden palautteen mukaan työssäoppiminen on mielekäs tapa oppia.
 1. TYÖ ALAN TYÖPAIKASSA
 • Työssäoppiminen on työpaikalla tapahtuvaa työelämäntaitojen ja -tehtävien oppimista.
 • Opiskelija tekee työpaikalla alan töitä aidossa työympäristössä.
 • Työpaikkaohjaaja ohjaa töiden tekemistä.
 • Työssäoppimispaikka voi olla myös ulkomailla.
 • Työtehtävät vastaavat työssäoppimiselle asetettuja ammattitaitovaatimuksia.
 • Työssaoppimispaikkojen kautta saa arvokkaita suhteita työelämään, joista on apua kesätyöpaikan ja työpaikan hakemisessa.
 1. JOUSTAA OPINTOJEN MUKAAN
 • Työssäoppimisjaksot suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen omaan opintopolkuun sopiviksi.
 • Ammattiosaamisen näytön voi suorittaa työssäoppimispaikassa.
 • Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.
 1. TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
 • Ohjaava opettaja käy työpaikalla ohjaamassa työssäoppimista.
 • Ohjaava opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan.
 1. TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA HAETAAN YHDESSÄ
 • Työssäoppimispaikan nuori hankkii pääsääntöisesti itse saadakseen kokemusta työpaikan hakemisesta.
 • Sote-alalla pääsääntöisesti oppilaitos hankkii työssäoppimispaikat alan luonteen vuoksi.
 • Oppilaitos pitää yllä yhteyksiä työelämään.
 1. KIRJALLINEN SOPIMUS
 • Työssäoppimisjaksot toteutetaan oppilaitoksen ja työelämän kanssa.
 • Työssäoppimisesta ja sen tavoitteista tehdään kirjallinen sopimus.
 • Oppilaitos vastaa käytännön järjestelyistä.
 1. OHJAAMINEN JA ARVIOINTI
 • Työssäoppiminen on aina ohjattua
 • Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytössä