Reformi: Mikä muuttuu opiskelijalle? Mikä muuttuu työelämälle?

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Reformi astuu voimaan 1.1.2018.

Mikä muuttuu opiskelijalle?

Reformi tuo opiskelijan opintoihin lisää joustavuutta, yksilöllisyyttä ja monipuolisuutta oppimisympäristöihin. Osaamista hankitaan tarpeen mukaan ja oppimista tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla.

Opiskelija: Uusi ammatillinen koulutus 2018

Mikä muuttuu työnantajalle?

Reformi mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin työelämän tarpeisiin. Toimintamallit ja käytännöt yhdenmukaistuvat ja selkeytyvät. Työelämä on mukava varmistamassa tutkintojen laatua.

Työelämä: Uusi ammattillinen koulutus 2018

Ohessa havainnollinen kuva ammatillisen koulutuksen reformista sekä linkki reformisanastoon.

Reformisanasto