Point Collegen päättäjäiset 29.5.2015 Taidetehtaalla/Point Colleges avslutning 29.5 på Konstfabriken/The ending ceremony of the academic year 2014-2015

Kansi

Point Collegen päättäjäisiä 2015 vietetään 29.5. Taidetehtaan Avanti-salissa. Klo 9.00-9.45 jatkavat ja klo 10.00-12.00 valmistuvat.

Point Colleges avslutning 2015 på Konstfabriken 29.5. i Avanti-salen. Kl. 9.00-9.45 studerande som fortsätter och kl. 10.00-12.00 för de som utexamineras.

The ending ceremony of academic year takes place at Porvoon Taidetehdas on 29th of May. QBA 2014 and QBA 2015 9.00-9.45 and the graduating classes 10.00-12.00.

Lukuvuoden 2015-2016 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2015-2016/Academic Year 2015-2016:

Syyslukukausi/höstterminen/autumn term 11.8.2015-18.12.2015
Syysloma/höstlov/autumn vacation 12.-16.10.2015
Kevätlukukausi/vårterminen/spring term 7.1.2016-28.5.2016
Talviloma/sportlov/winter vacation viikko/vecka/week 8, 22.-26.2.2016