Point Collegen Majakassa ohjausta jo kahden vuoden ajan

Avoin oppimisympäristö Majakka on toiminut Point Collegessa jo kahden vuoden ajan. Majakasta on tullut eräs oppimisen ja ohjauksen ympäristöistä ryhmäopetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen rinnalle. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi korostaa opiskelijoiden henkilökohtaisia opintopolkuja ja suoritustapoja. Majakka tarjoaakin joustavaa pedagogista tukea henkilökohtaisilla suoritustavoilla tai nopeutetulla aikataululla opiskeleville. Majakan avulla on usea opiskelija saanut opintojaan eteenpäin tai suorittanut opintonsa loppuun saakka.

Majakan toimintamalli eroaa muiden koulutuksen järjestäjien avoimista oppimisympäristöistä sillä, että Majakassa työskentelee kokopäiväinen opintocoach.  Myös erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja opettajat käyvät siellä ohjaamassa opiskelijoita opintocoachin lisäksi. Moniammatillinen Majakka-yhteistyö onkin ollut vaikuttamassa myös opintonsa keskeyttäneiden määrän vähenemiseen.