Tervetuloa kaikki opiskelijat!/Hjärtligt välkomna alla studerande! Welcome all students!

Point Collegen syyslukukausi alkoi!  Point Colleges hösttermin började! Point College’s autumn term began!

WP_000788

”Pointissa saa sekä vastuuta että vapauksia. Opiskelijoiden omat tarpeet otetaan huomioon.”

”I Point är nästan alla studier sociala. Vi gör tillsammans och lär av varandra.”

”The environment at Point is open and international.”

Vuosikertomus/årsberättelse/annual review 2015-2016

Järjestyssäännöt
Ordningsregler