Point College paras kouluttaja jo neljäntenä vuonna peräkkäin!

Point College on jo neljäntenä vuonna peräkkäin oman luokkansa paras koulutuksen järjestäjien uunituoreessa tuloksellisuusvertailussa.

Point Collegen sijoitus on ykkönen luokassa A2 muut monialaiset indeksillä 1180. Tulos on laskettu 732 opiskelijan mukaan, mukana nuoret ja aikuiset ammatillisen perustutkinnon suorittajat. Arvioinnissa käytettävät mittarit ovat vaikuttavuus (opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja eteneminen jatko-opintoihin), opettajien kelpoisuus ja henkilöstön kehittäminen.

Point Collegen vaikuttavuusarvot erinomaisia

Point Collegen tulokset arvioinnissa käytettävien mittareiden osalta ovat erinomaiset! Point Collegen opiskelijat valmistuvat, työllistyvät ja etenevät jatko-opintoihin hyvin.

Hyvä sijoittuminen koulutuksen tuloksellisuusvertailussa korottaa Point Collegen valtionosuuden määrää merkittävästi. Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen jättisäästöt pienentävät kaikkien oppilaitosten rahoitusta erittäin paljon, joten tuloksellisuuden perusteella saatava korotus on Point Collegelle erittäin mieluisa.

Ammatillisen koulutuksen reformin toteutuessa vuonna 2018 tuloksellisuuden ja koulutuksen vaikuttavuuden osuus oppilaitosten rahoitukseen kasvaa vielä huomattavasti nykyisestä.

Menestystekijänä tiivis työelämäyhteistyö asiakaslähtöisesti

Ammatillisella koulutuksella on tärkeä merkitys tukea ja edistää alueellisten elinkeinopoliittisten kehittämistavoitteiden saavuttamista. Point College tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja kuuntelee työelämän tarpeita koulutusten suunnittelussa ja kohdentamisessa. Oppilaitos kehittää yhdessä työelämän kanssa uusia palvelumalleja ja kouluttaa opiskelijoita tarvelähtöisesti alueen työelämän tarpeisiin. Hyvät työelämäyhteydet mahdollistavat opiskelijoiden laadukkaan työssäoppimisen ja vastavuoroisesti ammattitaitoisen työvoiman alueen yrityksille opiskelijoiden valmistuttua.

Koko Point College kasvattaa ja auttaa valmistumaan

Point Collegessa ammattitaitoinen, osaava, tyytyväinen ja pidetty henkilöstö on koko koulutuksen laadun tae.

Se, että jokaiselle opiskelijalle löytyy oikea polku valmistua ammattiin, edellyttää opettajien, erityisopettajien ja koko opiskelijahuollon panostusta ja yhteistyötä. Nuorikin opiskelija voi tarvittaessa jatkaa opintojaan työpaikan löydyttyä oppisopimuksella, jolloin tutkinto saadaan suoritettua työtä tekemällä. Point Collegen koulutuksissa henkilökohtaistamisella, laadukkaalla yksilöllisellä ohjauksella sekä tekemällä oppimisella on suuri painoarvo. Näillä keinoilla opiskelupolku saadaan rakennettua juuri opiskelijan ja työelämän tarpeita vastaavaksi.

Point College onnittelee myös yhteistyökumppaniaan!

Point College onnittelee myös yhteistyökumppaniaan Inveonia erinomaisesta sijoituksesta tuloksellisuusvertailussa ja on ylpeä kummankin oppilaitoksen menestymisestä valtakunnallisesti!

Lue mitä Uusimaa kirjoitti 8.11.2016: Point College jälleen oman luokkansa paras kouluttaja