Point College jälleen tuloksellisuuden ykkönen!

Point College on jo toisena vuonna peräkkäin oman luokkansa paras valtioneuvoston vuoden 2015 vahvistamissa yksikköhinnoissa. Oppilaitoksemme sijoitus on ykkönen luokassa A2 muut monialaiset indeksillä 1241. Tulos on laskettu ammatillisissa perustutkinnoissa 777 opiskelijan mukaan. Arvioinnissa käytetyt mittarit olivat vaikuttavuus (opiskelijoiden työllistyminen), opettajien kelpoisuus, henkilöstön kehittäminen ja tulosindeksi.

Point Collegessa:

  • 79 % opiskelijoista valmistuu tutkintoon kolmen vuoden sisällä
  • työmarkkinoille valmistuneista opiskelijoista työllistyy 89 %
  • jatko-opintoihin edetään hyvin

Point Collegessa panostetaan lähiopetustunteihin, ihmisläheiseen ja tarvittaessa yksilölliseen, aitoon otteeseen opetuksessa ja opiskelupolun rakentamisessa. Hyvät työelämäyhteydet mahdollistavat opiskelijoiden laadukkaan työssäoppimisen ja vastavuoroisesti ammattitaitoisen työvoiman alueen yrityksille opiskelijoiden valmistuttua.

Myös tutkintoa läpäisemättömistä pidetään Point Collegessa huolta. Se, että kaikille nuorille löytyy oikea polku valmistua ammattiin, edellyttää opettajien, erityisopettajien ja koko opiskelijahuollon panostusta ja yhteistyötä. Joskus ratkaisu nuoren opiskelijan valmistumiseen löytyy oppilaitoksen aikuiskoulutuksen puolelta, missä oppisopimusopiskelulla saadaan tutkinto suoritettua. Point Collegen aikuiskoulutuksen tutkinnoissa juuri henkilökohtaistamisella, laadukkaalla yksilöllisellä ohjauksella sekä tekemällä oppimisella on suuri painoarvo. Näillä keinoilla opiskelupolku saadaan rakennettua juuri opiskelijan ja työelämän tarpeita vastaavaksi.

Kiitos tuloksellisuudesta myös kaikille yhteistyökumppaneille!

Uusimaan uutisointia asiasta 8.11.2014

Point Collegen mediatiedote