Point College hakee määräaikaista henkilöstökoordinaattoria

Haemme määräaikaiseen perhevapaasijaisuuteen 7.10.2017 asti henkilöstökoordinaattoria.

Henkilöstökoordinaattori koordinoi, kehittää ja vastaa keskitetysti henkilöstöhallintoon, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä asiakokonaisuuksista. Kyseessä on määräaikainen perhevapaasijaisuus 7.10.2017 asti, aloitus mahdollisimman pian. Tehtävä on kokoaikainen.

Tehtävät ovat (50-80 % työajasta):
– vastata osaltaan yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisesta, osallistua laatutyöhön ja -arviointiin
– laatia ja ylläpitää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa
– vastata henkilöstökoulutusten ja muun osaamisen ylläpidon ja kehittämisen suunnittelusta ja koordinoinnista
– suunnitella ja toteuttaa työyhteisökyselyt
– vastata henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvien asiakokonaisuuksien koordinoinnista, yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
– johtaa työryhmätyöskentelyä ja projekteja em. aiheissa, mm. Työhyvinvoinnin ja osaamisen työryhmää (=työsuojelutoimikunta)
– vastata omalta osaltaan yhteistyön sujuvuudesta ja tiedottamisesta sekä organisaation sisällä että sidosryhmissään

Loppuosa tehtävästä voi määräytyä henkilön osaamisen mukaisesti, esimerkiksi muiden henkilöstöhallinnon tehtävien tai aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojen tuntemuksen pohjalta.

Arvostamme toimivalta henkilöltä erityisesti seuraavia ammatillisia valmiuksia:
– ammatillisen koulutusjärjestelmän tuntemusta
– lainopillista osaamista ja kokemusta organisaatiomuutoksista
– kykyä toimia eri henkilöstöryhmien kanssa rakentavasti
– dialogisia taitoja ohjata muutosta omalta osaltaan yhdessä ja hyvässä yhteishengessä organisaation parhaaksi
– taitoja hyvään sekä avoimeen viestintään ja dokumentaatioon
– kykyä toimia neuvotteluissa osapuolena tulevissa muutoksissa
– innostusta ja ideoita sekä itseohjautuvuutta asiantuntijoiden osaamisen kehittämisessä (HRD)

Tarkempia tietoja antaa: Sari Gustafsson puh. 045 657 7892 ja Merja Toivonen puh. 044 737 2453.

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajien hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset toivotaan 8.11.2016 mennessä rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafssonille: sari.gustafsson(a)pointcollege.fi ja talouspäällikkö Merja Toivoselle: merja.toivonen(a)pointcollege.fi.