Strategiat, toimintaperiaatteet ja yhteiskuntavastuu

Visio 2020

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2018–2022

Point muokkaa ja muovaa työelämää. Ytimessä on asiakas.

Pointissa toimintakulttuuri on innostunut ja yhtenäinen.

Pointissa opimme ja osaamme monipuolisesti, ennakkoluulottomasti ja kustannustietoisesti.

Pointissa itseohjautuvat asiantuntijat ovat yhdessä yhteisönä.

Strategia, Vahvana kohti uutta

LAATUMALLI OSANA YHTEISKUNTAVASTUUTA: LAATUAJATTELU JA -JOHTAMINEN POINTISSA:

Point Collegen laatumalli

 

Point Collegen toimintaperiaatteet ja strategiat