Strategiat, toimintaperiaatteet ja yhteiskuntavastuu

Visio 2020

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2016–2018

  1. Vahvistamme yhteistä brändiämme varmistamalla uuden rahoituksen mukaista tuloksellisuutta. Yhdistyneen toiminnan uudistaminen tehdään uudistamalla toimintakulttuureja merkittävästi jo ennakoivassa vaiheessa.
  2. Mahdollistamme siirtymävaiheessa toimivan ja viihtyisän OPPIMIS- JA TYÖYMPÄRISTÖN sekä osallistumme aktiivisesti uusien tilojen suunnitteluun.
  3. Kehitämme opetuksen sisältöjä ja laatua yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.
  4. Edistämme opiskelukykyä toiminnalliseen ja työelämälähtöiseen OPPIMISEEN ja laadukasta OPETUSTA kolmikielisesti ja kansainvälisesti. Tarjoamme joustavia malleja ja tukea erilaiseen ja yksilölliseen oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen.
  5. Tarjoamme työelämän tarpeisiin koulutuksia ja palvelua, joka parantaa organisaatioiden ja yksilöiden kilpailukykyä.
  6. Vahvistamme tiivistä yhteistyötä omistajiemme ja sidosryhmiemme kanssa myönteisesti niin, etteivät fuusiotoimenpiteet aiheuta asiakasrajapinnassa häiriöitä.
  7. Edistämme (HENKILÖSTÖMME) yhteisöllisyyttä ja osaamisen kehittämisen keinoja. Lisäämme edelleen avoimuutta, ympäristö- ja kustannustietoisuutta työyhteisössämme. Tuemme (heitä) muutostilanteissa.
  8. TOIMINTAMALLIMME ja JOHTAMISEMME tukee taloudellisia ja tehokkaita tulevaisuuden ratkaisuja yhteistyössä. Toimimme KESTÄVÄN KEHITYKSEN mukaisesti ja hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset.

Strategia, Vahvana kohti uutta

LAATUMALLI OSANA YHTEISKUNTAVASTUUTA: LAATUAJATTELU JA -JOHTAMINEN POINTISSA:

Point Collegen laatumalli

 

Point Collegen toimintaperiaatteet ja strategiat