Strategiat, toimintaperiaatteet ja yhteiskuntavastuu

Visio 2020

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2014-2017

  1. Vahvistamme edelleen brändiämme ja imagoamme.
  2. Mahdollistamme siirtymävaiheessa toimivan ja viihtyisän OPPIMIS- JA TYÖYMPÄRISTÖN sekä osallistumme aktiivisesti uusien tilojen suunnitteluun.
  3. Kehitämme opetuksen sisältöjä ja laatua yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa.
  4. Edistämme opiskelukykyä toiminnalliseen ja työelämälähtöiseen OPPIMISEEN ja laadukasta OPETUSTA kolmikielisesti ja kansainvälisesti. Tarjoamme joustavia malleja ja tukea erilaiseen ja yksilölliseen oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen.
  5. Tarjoamme työelämän tarpeisiin koulutuksia ja palvelua, joka parantaa organisaatioiden ja yksilöiden kilpailukykyä.
  6. Teemme toimivaa alueellista ja kansainvälistä  YHTEISTYÖTÄ omistajien ja julkishallinnon sekä sidosryhmien kanssa.
  7. Edistämme (HENKILÖSTÖMME) yhteisöllisyyttä ja osaamisen kehittämisen keinoja. Lisäämme edelleen avoimuutta, ympäristö- ja kustannustietoisuutta työyhteisössämme. Tuemme (heitä) muutostilanteissa.
  8. TOIMINTAMALLIMME ja JOHTAMISEMME tukee taloudellisia ja tehokkaita tulevaisuuden ratkaisuja yhteistyössä. Toimimme KESTÄVÄN KEHITYKSEN mukaisesti ja hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset.

Strategia, Vahvana kohti uutta

LAATUMALLI OSANA YHTEISKUNTAVASTUUTA: LAATUAJATTELU JA -JOHTAMINEN POINTISSA:

Point Collegen laatumalli

 

Point Collegen toimintaperiaatteet ja strategiat