Hallinto ja organisaatio

Point College on prosessiorganisaatio jonka operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja/rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein käsittelemään oppilaitoksen toimintaa, sen kehittämistä ja eri yksiköistä nousseita asioita, ja tuottaa periaatteita ja ohjeita oppilaitoksen yhteisten pelisääntöjen perustaksi.

Point Collegen johtoryhmä:

Sari Gustafsson, toimitusjohtaja/rehtori
Matti Talvela, apulaisrehtori, liiketalous nuoret
Heli Vainio, apulaisrehtori, sosiaali- ja terveysala nuoret
Tarja Riihiluoma-Tuure, aikuiskoulutusjohtaja
Merja Toivonen, talouspäällikkö
Jukka Hakala, projektipäällikkö