Point Collegen kautta eteenpäin – ja ulkomaille

Ravintola-alan kokemus + merkonomiopinnot = osaava ammattilainen

Työssäoppimisjakso ulkomailla avartaa maailmankuvaa

Tarun lähihoitajapolku: työssäoppimista päiväkodissa Kiinassa, omassa vanhassa eskarissa, väyläopintoja ammattikorkeakoulussa…

Mimosa Keränen valmistautui Taitaja2017-finaaliin toiseksi parhaan paikalta kunniakirja kainalossaan

Markus Varkki työskentelee Tukholmassa Senior Account Managerina

Armenia, Bulgaria, Suomi – Moris Bakalovin polku johti yrittäjäksi Suomeen ja merkonomiopintoihin Point Collegeen

Inari Hell löysi oman paikkansa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen parista

Janette antaa Point Collegelle kiitosta kolmikielisyydestä, kansainvälisyydestä, yhteisöllisyydestä, hyvästä ilmapiiristä ja opetuksesta

Point Collegen kautta kansainvälisyyteen – Aleksi Yrtti jatkoi Worcesterin yliopistoon Iso-Britanniaan

Merkonomi, yrittäjän ammattitutkinto... Sirpa Mällinen opiskelee jo toista tutkintoaan Point Collegen aikuiskoulutuksessa

Porvoon vuoden nuori yrittäjä ponnistaa perheyrityksestä – ja Point Collegesta

Lähihoitajaksi opiskelu on monipuolista - Anni kävi Kiinassa työssäoppimassa

Pirjo Pajusalo tekee mattoja maailmalle mittatilaustyönä ja syventää liiketoimintaosaamistaan oppisopimuksella Point Collegessa

Ravintola-alalta hoitajaksi

Huippu-urheilun ja opiskelun voi yhdistää – Oliver Lindell golfaa huipulla ja opiskelee Point Collegessa

Tinja - tanssien töihin perheyritykseen

Anna valmistui lähihoitajaksi

Ronista tuli tiimiesimies

Ravintola-alalta hoitajaksi

 Sirpa Vesala vaihtoi ravintola-alalta hoitoalalle
Sirpa Vesala vaihtoi aikanaan ravintola-alalta hoitoalalle, valmistui lähihoitajaksi ja osallistui muistihoitajakoulutukseen Point Collegessa. Työpaikka löytyi kotihoidon parista ja Sirpa halusi pätevöityä työssään vanhusten ja muistisairaiden parissa. Hän viihtyy työssään erinomaisesti ja halusi muistihoitajakoulutuksen myötä työhönsä oikeat työkalut voidakseen palvella omaa asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sirpa Vesala oli toiminut yli 20 vuotta ravintola-alalla kokkina, kylmäkkönä ja kondiittorinakin, kun tuli aika harkita alan vaihtoa ja uudelleen kouluttautumista. Lapsuuden eläinlääkärihaaveet eivät ihan toteutuneet, mutta tie vei kuitenkin hoitoalalle kun Sirpa päätti lähteä lukemaan itsensä lähihoitajaksi. Opinnot sujuivat aikuisiällä hyvin. Tutkinnon suorittaminen vei kaksi vuotta ja alan töihin pääsi kiinni jo opiskeluaikana. Nykyinen työpaikka löytyi jo ennen valmistumista kotihoidon parista.

Sirpa on töissä Porvoon kaupungilla, Hinthaaran kotihoidon tiimissä, johon kuuluu 6 lähihoitajaa sekä sairaanhoitaja. Lähihoitajan työ pitää sisällään kotikäynnit asiakkaiden luona, mutta lisäksi Sirpa tekee myös muistipoliklinikalla muistihoitajan töitä ja palvelee niitä asiakkaita, jotka eivät kuulu kotihoidon piiriin.

Hoitoala vei mennessään ja opiskelu jatkuu nyt muistihoitajakoulutuksella

Työ vanhusten ja muistisairaiden parissa on hyvin hienotunteista ja usein pienestä kiinni. Työskenneltyään muistisairaiden parissa vuoden verran Sirpa halusi pätevöityä työssään ja hakeutui muistihoitajakoulutuksen Point Collegeen. Hän toivoo koulutuksen myötä oppivansa sellaiset työtaidot, että osaa toimia asiakkaidensa parissa juuri heidän parhaakseen ja oikein. Tavoitteena on asiakkaiden entistä parempi palvelu. Muistihoitajakoulutus käsittää 15 opintoviikkoa. Opinnot vievät vuoden verran.

Muistihoitajakoulutukseen hakeutuvalta edellytetään muutaman vuoden työkokemusta alalta sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Koulutus pitää sisällään paljon itseohjautuvaa opiskelua, etätehtäviä sekä portfolion kokoamista. Opiskelija käy itse läpi jokaisen opintopäivän annin ja purkaa mietteitään mitä on opintopäivästä itselleen saanut ja oppinut. Sirpan mielestä tehtäviä oli sopivasti ja hän koki oppimisen kannalta mielekkäänä tiedon hakemisen ja opittujen asioiden pohtimisen ja purkamisen.

Koulutuksen sisältöön Sirpa oli tyytyväinen. Asiantuntijaluennot olivat korkeatasoisia ja niistä sai uutta tietoa sekä vahvistusta jo olemassa oleviin omiin tietoihin ja osaamiseen. Valitettavasti ihan kaikkiin luentoihin ei pystynyt työvuorojen vuoksi osallistumaan. Mutta opiskeluryhmäkin opettaa. Kaikki muistihoitajaopiskelijat ovat jo ammattilaisia ja tehneet alan työtä. Lähestyminen opiskeluun oli erilaista ja jo ryhmän sisältä tuli uutta oppia. Keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa avasivat omaa näkemystä kun kuunteli esimerkiksi osastoilla työskenteleviä ja omat kokemukset ovat kotihoidosta. Yhteisten tapaamisten aikana koolla oli varsinainen aivoriihi.

Kenelle voisi suositella lähihoitajatutkintoa tai muistihoitajakoulutusta?

Lähihoitajaopintoja Sirpa voisi suositella jokaiselle, joka suhtautuu vakavuudella opiskeluun. Opittavaa on sekä käden taidoissa että tietopuolella. Opiskelijalta tulisi löytyä niin hoivaviettiä kuin maalaisjärkeä ja oikeaa motivaatiotakin. Lisäksi asiat pitää osata käsitellä oikealla tavalla, eikä niitä Sirpan mukaan pidä ”päästää liiaksi ihon alle”.

Muistihoitajakoulutusta Sirpa voisi suositella kaikille hoitajille, jotka työskentelevät muistisairaiden kanssa. Jonkinasteinen laajennettu tietoisuus muistisairauksista olisi hyvä ihan kaikille terveydenhuoltoalalla työskenteleville. Vasta hoitoalalle ja muistisairaiden pariin siirryttyään Sirpa ymmärsi, miten iso asia muistisairaudet ovat ja miten paljon muistisairaita on. Sirpa itse on tyytyväinen valitsemaansa alaan. Työ on monipuolista ja kokonaisvaltaista.