Uusia tapoja oppia ja opettaa – työelämälähtöisesti

Point Collegen kautta eteenpäin – ja ulkomaille

Ravintola-alan kokemus + merkonomiopinnot = osaava ammattilainen

Työssäoppimisjakso ulkomailla avartaa maailmankuvaa

Tarun lähihoitajapolku: työssäoppimista päiväkodissa Kiinassa, omassa vanhassa eskarissa, väyläopintoja ammattikorkeakoulussa…

Mimosa Keränen valmistautui Taitaja2017-finaaliin toiseksi parhaan paikalta kunniakirja kainalossaan

Markus Varkki työskentelee Tukholmassa Senior Account Managerina

Armenia, Bulgaria, Suomi – Moris Bakalovin polku johti yrittäjäksi Suomeen ja merkonomiopintoihin Point Collegeen

Inari Hell löysi oman paikkansa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen parista

Janette antaa Point Collegelle kiitosta kolmikielisyydestä, kansainvälisyydestä, yhteisöllisyydestä, hyvästä ilmapiiristä ja opetuksesta

Point Collegen kautta kansainvälisyyteen – Aleksi Yrtti jatkoi Worcesterin yliopistoon Iso-Britanniaan

Merkonomi, yrittäjän ammattitutkinto... Sirpa Mällinen opiskelee jo toista tutkintoaan Point Collegen aikuiskoulutuksessa

Porvoon vuoden nuori yrittäjä ponnistaa perheyrityksestä – ja Point Collegesta

Lähihoitajaksi opiskelu on monipuolista - Anni kävi Kiinassa työssäoppimassa

Pirjo Pajusalo tekee mattoja maailmalle mittatilaustyönä ja syventää liiketoimintaosaamistaan oppisopimuksella Point Collegessa

Ravintola-alalta hoitajaksi

Huippu-urheilun ja opiskelun voi yhdistää – Oliver Lindell golfaa huipulla ja opiskelee Point Collegessa

Tinja - tanssien töihin perheyritykseen

Anna valmistui lähihoitajaksi

Ronista tuli tiimiesimies

Inari Hell löysi oman paikkansa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen parista

Inari Hell 13.1.2016

Point Collegen lähihoitajaopiskelija Inari Hellin kiinnostus sosiaali- ja terveysalaa kohtaan heräsi aikanaan kun hän vietti kouluopinnoista välivuotta ja teki keikkaluonteisesti töitä vanhainkodissa ja päiväkodissa. Inari koki työt mielekkäinä ja päätti hakea opiskelemaan alaa Porvooseen. Pukkilasta lähtöisin olevana Porvoo oli luonteva valinta opiskella, sillä mieskin oli löytynyt Sipoosta.

Lähihoitajaopinnot Point Collegessa alkoivat päiväopintoina syksyllä 2011. Opintojen ollessa puolivälissä Inari meni naimisiin ja perusti perheen. Äitiyslomalla pientä poikaa hoitaessa vahvistui ajatus valita suuntautumisvaihtoehdoksi lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Syksyllä 2014 Inari palasi jatkamaan opintojaan Point Collegeen. Elokuussa 2015 hän aloitti työt Keskuspuiston ammattiopistossa, jossa oli jo aiemmin opintojen aikana ollut työharjoittelussa. Työ henkilökohtaisena ohjaajana autistiryhmässä sinetöi suuntautumisvalinnan opinnoissa. Keskuspuiston ammattiopistossa Inari toimii henkilökohtaisena ohjaajana autistiryhmässä, jossa on elämän ja arjen työelämätaitoja opiskelevia nuoria. Työ Keskuspuiston ammattiopistossa mahdollisti siirtymisen Point Collegessa oppisopimusopiskelijaksi. Nyt Inari voi oppisopimuksella suorittaa vielä jäljellä olevat opinnot työtä tekemällä. Keskuspuiston ammattiopinnossa hän saa työn myötä myös kehitysvammapuolen tietouden. Jatkoa silmällä pitäen kehitysvamma-ala onkin yksi vahva vaihtoehto työskentelyssä lasten ja nuorten parissa. Erityisesti nuorisotyö kiinnostaa.

Point Collegen opetus ja tuki saa kiitosta

– Opiskelun aikana aiheita on käsitelty todella laajasti.  Asiaa ei ole vain raapaistu pinnalta, vaan olen mielestäni saanut paljon tietoa ja taitoa työelämää varten. Moni asia riippuu tietenkin paljon myös omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta, Inari summaa.

– Myös opettajat ovat auttaneet hyvin. Marja-Leena Lehtimäen vastaanotto on ollut erityisesti lämmin. On ollut helppo kysyä ja hoitaa asioita aina kun on tarvinnut tukea, neuvoa tai apua. Myös elämäntilanteeni on otettu hyvin huomioon kun opintoihin taas palatessani lapseni oli vasta puolitoistavuotias, Inari kiittää.

Opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminenkin on sujunut Inarilta hyvin. Kun perheessä on pieni poika, on aikataulutuksen kanssa saanut olla tarkkana, että aikaa riittää sekä opiskelulle että perheelle. Inari oli kuitenkin alusta asti päättänyt, että opiskelu ei vie aikaa pois lapselta. Äiti onkin opiskellut kaikki ne hetket kun lapsi on nukkunut. Lapsi toi myös systematiikkaa tehtävien tekemiseen kun aika piti jakaa opiskeluun ja perheeseen.

Jatkosuunnitelmiakin löytyy

Inarin opiskelu eteni hyvin. Kun vielä ennen lapsen syntymää asenne opiskelua kohtaan oli, että ”kunhan nyt saan nämä paperit”, niin nyt oli entistä tärkeämpää, että ymmärtää asiat, oppii oikeasti ja osaa tehdä. Point Collegen ja Laurean yhteistyö mahdollisti Inarille myös aloittaa syksyllä 2015 väyläopinnot Laureassa. Inari suoritti väyläopintoina syksyllä 2015 lastensuojelutyössä 5 opintopistettä ja keväällä 2016 5 opintopistettä monimuotoisesta perhetyöstä. Hän kertoo saaneensa verkossa suoritettavista väyläopinnoista sellaista tietoa, jota on jo nyt pystynyt nykyisessä työssäänkin hyödyntämään. Ajatuksissa on jatkaa opintoja sosionomiopintoihin ja siitä vielä edelleen kasvatustieteiden pariin yliopistoon. Punainen lanka on lapset ja nuoret.  Inari valmistui lähihoitajaksi Point Collegesta keväällä 2016.

Terveiset sosiaali- ja terveysalan opintoja suunnitteleville ja alalla jo opiskeleville

Inarin neuvo on, että kokeilemalla oppii mitä haluaa tehdä. Itse Inari on tehnyt paljonkin erilaisia töitä – äitiyslomankin aikana keikkaluonteisesti. Kokemus erilaisista töistä tuo perspektiiviä siihen, mitä oikeasti haluaa tehdä ja minkälaisia töitä jaksaa tehdä. Inarin mielestä kannattaakin kokeilla erilaisia töitä, että löytää oman paikkansa.

Sosiaali- ja terveysalalla on oltava sosiaalinen ihminen, oikeasti sellainen, joka haluaa tehdä töitä ihmisten parissa. Tärkeää on myös avoimuus ja se, että on valmis heittäytymään uusiin tilanteisiin. Esimerkiksi kotihoidossa on vain mentävä ja katsottava mitä tulee vastaan. Joskus voi joutua tekemään päätöksiä yksin. Työ alalla vaatii oma-aloitteisuutta ja kykyä päätöksentekoon.

Point Collegessa opiskelussa on ollut erityisen hyvää erilaiset projektit, kuten Kummivanhusprojekti, jossa piti jo opiskelun aikana ottaa vastuuta. Myös yhteistyö muiden tahojen kanssa on ollut antoisaa. Mahdollisuus väyläopintoihin jo lähihoitajaopiskelujen aikana on myös erinomainen asia.

– Sosiaali- ja terveysala on kutsumusala. Pitää olla sisäinen palo olla ihmisten kanssa ja auttaa, Inari kiteyttää lopuksi.