Työssäoppiminen

Jokaisen opiskelijan tutkintoon sisältyy vähintään puoli vuotta työssäoppimista, joka on jaksotettu kahdelle lukuvuodelle. Tavoitteena on, että työssäoppimisjaksoilla opiskelijat saavat konkreettisen kuvan kaupallisen alan vaihtelevista työtehtävistä ja pääsevät oivaltamaan koulussa opitun ja käytännön työelämän välisen yhteyden.

Jaksoille on asetettu selkeät tavoitteet, ja niihin sisältyy yleensä yhden tai useamman opintokokonaisuuden näyttö, jonka arvioivat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Opiskelija saa valmistuessaan näyttötodistuksen, mikä sisältää arvosanojen lisäksi niiden työpaikkojen nimet, joissa näytöt on annettu.

Opiskelu siirtyy siis puoleksi vuodeksi koulusta työpaikoille. Työpaikkaohjaajia koulutetaan jatkuvasti vastaanottamaan ja ohjaamaan ammattiosaamisen näyttöjä. Kevään 2012 aikana käynnistimme hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyöyritystemme määrää ja kouluttaa samalla osaavia työpaikkaohjaajia. Hanketta rahottaa opetushallitus.

Lue seitsemän faktaa työssäoppimisesta täältä.

 

Työssäoppimisen koordinointi: Linda Blomander, linda.blomander(a)pointcollege.fi tai 044 737 2465.