Kuntaseminaarissa 25.11.2014 otettiin suunta ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhteistyön puolesta Itä-Uudellamaalla

Netti2    Netti1 

Point College järjesti yhdessä itäisen Uudenmaan koulutuksen järjestäjien kanssa omistajakunnilleen tiistaina 25.11. alueellisen yhteisen seminaarin toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Seminaariin oli kutsuttu kuntien johto ja kunnanhallitusten päättäjät sekä koulutuksen järjestäjien ylin johto ja hallitukset. Seminaarissa avattiin keskustelu asiaperusteista ja eri näkökulmista päätöksenteon tueksi.

Itäisellä Uudellamaalla on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa n. 3500 opiskelijaa, ammatillinen koulutus työllistää alueella n. 700 henkilöä ja valtionosuuksina ammatillisen koulutuksen tuotot alueelle ovat n. 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Seminaarin tervetulosanat lausui Porvoon kaupungin sivistysjohtaja Hilding Mattson, jonka jälkeen ylitarkastaja Tarja Koskimäki Opetus- ja kulttuuriministeriöstä antoi tilannekatsauksen koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisesta, ja johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta kertoi omistajien ja kuntien roolista järjestäjäverkon uudistamisessa. Puheenvuorojen jälkeen järjestäydyttiin tulevaisuustyöpajoihin, joissa luotiin skenaariot itäiselle Uudellemaalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuntaliiton edustajat olivat erittäin tyytyväisiä tilaisuuteen ja kannustivat jatkotoimenpiteisiin yhteisen tulevaisuuden puolesta.

Seuraava tapaaminen päätettiin järjestää jo tammikuussa 2015. Keskustelu tulee kohdistaa koulutuksen sisältöihin ja järjestämiseen, työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin – ei esim. kielikysymykseen. Todettiin yhdessä, että koulutuksen järjestäminen alueella on turvattava ja että vetovoimaista toisen asteen koulutusta voidaan järjestää vain yhteistyöllä.

Lehdistötiedote 25.11.2015 kuntaseminaarista