Oppimisen ja osaamisen hankkeet

Point Collegen monipuolinen projekti- ja hanketoiminta liittyy strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Osaamiseen ja oppimiseen liittyvissä projekteissa tuetaan opiskelijoiden oppimista ja henkilökunnan osaamista. Niissä kehitetään monipuolisesti oppilaitoksen toimintaa ja tehdään yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Lukuvuonna 2015–2016 toteutetaan mm. työssäoppimisen kehittämiseen, ”tekemällä oppimiseen” sekä opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymiseen liittyviä projekteja.

Työelämän kehittämiseen liittyvissä hankkeissa kehitetään yritysten osaamista ja kilpailukykyä, parannetaan työelämän laatua ja luodaan uusia toimintamalleja ja verkostoja.

Projekteihin mukaan hakeutuminen:

Projekteihin voivat hakeutua mukaan sekä henkilökunnan jäsenet että opiskelijat. Opiskelijan osallistumista esittää opettaja, ryhmävastaava, opinto-ohjaaja, työssäoppimiskoordinaattori tai ammattitiimi. Osallistumisesta päättää rehtori, apulaisrehtori tai aikuiskoulutusjohtaja.

Lisätietoja hanke- ja projektitoiminnasta: Jukka Hakala, jukka.hakala(a)pointcollege.fi, puh. 040 775 4639.