Hankkeet ja kv-toiminta

Point Collegessa henkilöiden ja organisaation osaamista kehitetään monipuolisen projekti- ja hanketoiminnan tuella. Projektien liittyminen Point Collegen strategian toteuttamiseen varmistetaan kokoamalla projektit strategiseen hankesalkkuun toteuttamalla projektit hanketoiminnan elinkaarimallin mukaisesti.

Osaamiseen ja oppimiseen liittyvissä projekteissa tuetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan oppimista ja osaamista. Niissä toimitaan aina yhteistyössä erilaisten kotimaisten tai ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Nämä yhteistyötahot ovat yleensä oppilaitoksia tai yrityksiä. Point Collegessa toteutetaan mm. oppimisympäristöjen pedagogiseen kehittämiseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistymiseen liittyviä projekteja.

Työelämän kehittämiseen liittyvät projektit lisäävät yritysten osaamista ja kilpailukykyä sekä luovat uusia liiketoimintamalleja ja verkostoja.

Projekteihin mukaan hakeutuminen:

Point Collegessa projekteihin osallistuu opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita työelämän organisaatioita.

Opiskelijan osallistumista esittää opettaja, ryhmävastaava, opinto-ohjaaja, työssäoppimiskoordinaattori tai ammattitiimi. Point Collegen opiskelijan ja henkilökuntaan kuuluvan projektiin osallistumisesta päättää rehtori, apulaisrehtori tai aikuiskoulutusjohtaja.

Projektikohtaista lisätietoa saa projektille nimetyltä yhteyshenkilöltä tai projektipäälliköltä.

Lisätietoja hankesalkusta ja kv-toiminnasta: Jukka Hakala, jukka.hakala(a)pointcollege.fi, puh. 040 775 4639.