Eläinavusteisen pedagogiikan ja kuntoutuksen pajapäivä

Avoimessa oppimisympäristössä Majakassa tutustuttiin 11.10.2018 eläinavusteiseen pedagogiikkaan ja kuntoutukseen Kristina Högströmin ja Marjo Kullbergin johdolla. Paikalla olivat myös Hypo-koira, Lukukoira ja Kaverikoira ohjaajineen kertomassa koiran tavoitteellisesta käytöstä opetus- ja virkistystoiminnassa. Pointin opiskelijoiden lisäksi oppia ammentamassa olivat Haaga-Heliassa ammatilliieksi erityisopettajiksi opiskelevia kollegoita opettajansa Leena Nuutilan johdolla.

  

Kuvat: Marjo Kullberg