DigiPoint

Digipoint toimii digitaalisen kuvan, videon ja äänen tuotantopaikkana sekä monimuotoisena opetustilana niin nuorille kuin aikuisille. DigiPoint tarjoaa monipuoliset ja innostavat mahdollisuudet laadukkaan verkko-opetusmateriaalin tuottamiseen, visuaaliseen markkinointiin, musiikkivideoiden tai some-materiaalin tekoon sekä monikäyttöiset tilat yrittäjäopiskelijoille asiakastapaamisiin ja neuvotteluihin. DigiPoint on Point Collegen ratkaisu digiloikkaan.

 

DigiPoint kommer att fungera som en plats för produktion av  digitala bilder, videor och ljud samt som en plats för flerformsundervisning för såväl unga som vuxna. DigiPoint erbjuder mångsidiga och inspirerande möjligheter för produktion av kvalitativt inlärningsmaterial för nätet, för visuell marknadsföring, för musikvideor eller för ”some”-material. Dessutom erbjuder DigiPoint mångsidiga utrymmen för företagsstuderande t.ex. för kundmöten och förhandlingar. DigiPoint är  Point Colleges lösning och svar på den utmaning och vändpunkt digitaliseringen innebär.

DigiPointin komentokeskus