Muutoksen tuulet puhaltavat – kuinka pysyä pystyssä tuulessa?

Ammatillisen koulutuksen ympärillä kohisee suuret muutokset. Ammatillinen koulutus tulee kokemaan suuren uudistuksen tulevan vuoden vaihteessa, emmekä varmasti edes osaa vielä kuvitella, mihin kaikkeen muutos vaikuttaa. Sen jo tiedämme, että opettajan rooli ja opettajan tehtävät muuttuvat. Muuttuvaan roolinsa opettajat tarvitsevat koulutusta ja tukea. Uusi, yksi yhteinen tapa kouluttaa vaatii meiltä kaikilta oppilaitoksella työskenteleviltä kasvamista uuteen tapaan toimia.

Yhtä tärkeää kuin koulutus uuteen rooliin, on omasta jaksamisesta huolehtiminen ja akkujen lataaminen muutoksen keskellä. Meillä jokaisella on omat tapamme voimistaa itseämme ja rentoutua. Harrastukset auttavat jaksamaan läpi arjen. Moni saattaa nyt elää elämänsä ruuhkavuosia ja oman ajan löytäminen voi olla haasteellista. Kannattaa kuitenkin olla itsekäs ja nipistää aikaa omalle ajalle tai harrastuksella ja lisätä siten jaksamistaan. Hyvin jaksavana olet myös parempi vanhempi ja kollega.

Useat tutkimukset osoittavat, että metsä on mahtava stressilääke. Oletko kokeillut? Tutkimusten mukaan metsässä oleskelu laskee sydämen sykettä ja verenpainetta nopeasti. Kaikkein selkeimmin metsässä samoilu vaikuttaa mielialaan, sillä metsä rauhoittaa ja nopeuttaa stressistä palautumista. Pitkään metsän terveyshyötyjä tutkineen Liisa Tyrväisen mukaan, metsän myönteiset vaikutukset näkyvät jo viidessätoista minuutissa. Mitä pidempään metsässä viihtyy, sitä selvempiä vaikutukset ovat. Jo muutaman metsässä vietetyn minuutin jälkeen verenpaine laskee, 20 minuutin metsässä oleskelun jälkeen tunnet miten mielialasi kohenee ja tunnin oleskelu metsässä vaikuttaa jo tarkkaavaisuuden paranemiseen. Jos metsässä oleskeluun liittää vielä liikuntaa, sen hyöty suurenee. Ja tämä on aivan ilmaista.

Oman palveluskoiraharrastukseni myötä metsä on tullut minulle todella tutuksi. Usein työpäivän jälkeen ”takki on tyhjä” ja uupumus yrittää vetää vaakatasoon sohvalle. Aina ei oikein jaksaisi lähteä, varsinkin jos sää ei ole aivan paras mahdollinen. Kuitenkin muutaman tunnin maastotreenien jälkeen tuntee itsensä voimautuneeksi ja onnelliseksi, raitis ilma on virkistänyt ja askelmittarikin saanut paljon askeleita.

Tuulien puhaltaessa ja syksyn synkistyessä, pidä itsestäsi huolta!

Annamari Heikinheimo
Erityisopetuksen koordinaattori, Point College

Ajatuksia Työnohjaajakoulutuksesta

Tänään on viimeinen hakupäivä oppilaitoksessamme ensimmäistä kertaa järjestettävään työnohjaajakoulutukseen. Työnohjaajakoulutuksesta tuli totta tämän vuoden kevään aikana, kun suunnittelimme sitä yhdessä Ari Terävän kanssa. Olen hänen kanssaan tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten päihde- ja mielenterveyteen liittyvien koulutusten yhteydessä.

Työnohjaajakoulutusta suunniteltaessa olimme molemmat samoilla linjoilla, että halusimme tuoda kokemuksellisuuden tähän koulutukseen yhtenä elementtinä. Arin kanssa on helppo ja mutkaton tehdä töitä, joten opetussuunnitelman runko muodostui kivuttomasti. Työnohjaajakoulutuksen suunnittelu kokonaisuudessaan oli jotain aivan uutta, mutta me lähdimme rohkeasti sitä kuitenkin toteuttamaan.

Olemme saaneet kytketyksi jo ihan valtakunnallisestikin kokeneita ja ammattitaitoisia asiantuntijoita tähän koulutukseen. Saimme laskettua hinnan myös sopivaksi, joten olemme myös sillä saralla erittäin kilpailukykyisiä. Näin viimeisenä hakupäivä onkin hienoa huomata, että hakemuksia on tullut runsaasti. Olemme jälleen kerran suunnitelleet ja käynnistäneet koulutuksen, jolle on kysyntää työmarkkinoille, mikä voisikaan olla hienompi kiitos omalle työlle.

Teija Simonsson
Projektipäällikkö, kouluttaja
Point College

 

Muuttuva maailma ja muuttuva osaaminen ja tekemisen tapa

Tällä hetkellä tapahtuu niin paljon muutoksia, että meillä kaikilla on ihan täysi työ hahmottaa missä kaikessa tapahtuu muutoksia. Niitä tapahtuu työelämässä, ammateissa, alueiden tarpeissa ja henkilökohtaisissa toiveissakin. Ennen 351 ammatista on nyt tullut 164. Ennen nuoret ja aikuiset miellettiin erillisinä ryhminä tai jopa erillisinä organisaatioina koulutusorganisaatioiden puolella, mutta jatkossa ollaan yhtä ja yhdessä yhä enemmän.

Henkilökohtainen kasvu on merkittävää kun pohditaan sitä, missä olen jatkossa töissä. Muuntokoulutus on nousemassa arvoon arvaamattomaan. Aiemmin kaupan puolella työuransa tehnyt löytää itsestään uusia puolia, ja kokemus muiden auttamisesta ja vielä ihmisläheisemmästä työstä on saanut monet lähtemään lähihoitajanopintoihin. Tulevaisuustutkijat korostavat nykynuoren saavan jatkossa jopa 3–5 ammattia. Elinikäisen oppimisen sisäistäminen luonnollisena tilana on siis tärkeää.

Myös se, että oppii oppimaan aikuisena on tärkeää. Osalla vanha kouluallergia voi luoda varjon aikuisen oppimisen polulle. Muistetaan sitä miten itse lapsena tai nuorena opiskeltiin. Mutta nyt oppimisesta tiedetään jo hurjan paljon enemmän kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten. Jatkossa myös aikuiset saavat entistä enemmän tukea ja ohjausta, ja sen saaminen tai pyytäminen ei ole häpeäksi.

Myös aikuiset haluavat ryhmänä tai projektitiiminä ryhmäytyä ja oppia tekemään ja oppimaan yhdessä. Oppimaan oppimisen eväitä tarvitaan, jotta oma ymmärrys parhaasta, itselle sopivasta oppimistavasta selkiytyy. Oppimaan oppiminen kun on paljon laajempi asia kuin pelkät muisti- tai opiskelutekniikat.

Joillekin juuri yleissivistävät aineet ovat olleet kompastuskivi kouluaikoina. Jatkossa myös aikuiset oppijat saavat tukea näihin yleissivistäviin osuuksiin. Koko aikuiseksi kasvun aikana juuri nämä kyvyt ovat voineet kehittyä eniten sitten kouluaikojen, ja toisaalta juuri esimerkiksi äidinkieli ja matematiikka tarvitsevat vielä loppusilauksen, jotta voisi kokea itsensä huippuammattilaiseksi.

Lähihoitajana lääkelaskut on osattava ehdottoman oikein ja liiketoiminnassa tulee osata hinnoitella ja laskea oikein, jotta turvallisuus ja uskottavuuskin ovat kohdillaan.

Oppiminen tulee myös muuttumaan, kun kaikki tapahtuu digitaalisesti tuetusti. Meillä Point Collegessa ihan kaikilla opiskelijoilla on nyt jo oma tietokone mukana oppimisessa.

Se, miten tietokoneesta tulee aito työväline on jokaisen opiskelijan ja opettajan tehtävä yhdessä osana koko oppimisprosessia. Yhteisvastuullisesti syntyy digiopiskelojoita.

Lopuksi korostan oppimisen iloa ja intohimoa! Sisäinen motivaatio tarvitsee omaa pohdintaa. Oppia kun ei voi toisen päähän kaataa, kuten tiedämme.

Toivotan näin lukuvuoden alussa kaikille oppimisen iloa sekä intohimoa etsiä ja löytää tai tehdä ihan uudella tavalla!

Löydä itsestäsi uusi oppijan ulottuvuus!

Sari Gustafsson
Rehtori/toimitusjohtaja
Point College

 

 

Motivaatio tukee onnistumista ja oppimista

Ihmiset toimivat erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa eri tavoin motivoituneina. Motivaatio voidaan hyvin karkeasti jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon, joskin tämä jako on melko teoreettinen. Motivoituminen voi riippua kulloisestakin taloudellisesta tilanteesta, ja siitä, minkälaisissa toimintakulttuureissa on aiemmin toiminut.

On olennaista ymmärtää, että mitä enemmän työ muuttuu luovuutta ja innovatiivisuutta edellyttäväksi tietointensiiviseksi työksi, sitä merkittävämpi rooli sisäisellä motivaatiolla on. Tällöin työntekijöitä ei voi ymmärtää palikoina, joita valvotaan ja joille tyrkytetään yhä enemmän erilaisia heille soveltumattomia tehtäviä.

Arvostus motivoi

Tarvitsemme arvostusta itseltämme (esim. omia arvojamme vastaava työ, jossa syntyy onnistumisen tunnetta), vertaisilta, johdolta ja asiakkailta. Suullinen palaute voi motivoida rahallista enemmän, jos se tulee oikealta henkilöltä oikealla tavalla. Ellei arvostusta saa lähipiiristä tarpeeksi, voi sitä saada työtäsi paremmin ymmärtävältä verkostolta/ heimolta sosiaalisen median syövereissä.

Ilo innostaa

Työssä ja oppimisessa olennaista on saada itse kokea innostusta ja hullunkin tuntuista kokeilua. Tärkeä on tehdä työtä yhdessä samalla tavoin ajattelevien ja motivoituneiden henkilöiden kanssa. Ilon ja riemunkin tulee säilyä koko tehtävän työn ajan. Innostusta tukee johto joka ei epäile suoritusta vaan luottaa työntekijöihinsä, vaikka tapa tehdä työtä olisikin yllättävän innokasta. Innostus ja ilo ei saa kuitenkaan olla tahditonta tai loukkaavaa vaan sallivaa ja kannustavaa. Ilo synnyttää innovaatioita ja nauru on terapeuttista.

Tarja Riihiluoma-Tuure
Aikuiskoulutusjohtaja, Point College

På våren firar vi examinanderna

Förra veckan firade vi avslutning med festliga, traditionella ceremonier och stämningen var i topp. Trots att våren varit kall och ruskig som en lång oktoberdag, firade vi över hundra examinander på Konstfabriken i Borgå; både unga vuxna och äldre vuxna var på plats. Från Point College Vuxenutbildning utdimitteras månatligen examinander till olika examina och vi firar dem i en gemensam fest. På plats var både arbetsgivare och arbetskompisar, familjer och nära samt även Points egen personal för att fira stunden. I de festliga talen nämndes ofta ord som ”eget ansvar”, ”framtid” och ”tack”. Tillsammans har vi inom våra egna ansvarsområden uppmuntrat och stött examinanden längs med hennes studiestig. Under två-tre års studier hinner det hända allt möjligt och både sorg och glädje dyker upp oväntat i våra studerandes liv. Familjens, arbetsplatsens, vännernas och skolans stöd till studeranden är mycket viktig och i direkt relation till hennes skolframgång. Detta gäller naturligtvis även vuxenstuderanden.

När man studerar handlar det främst om att förändra sina åsikter och få nya insikter, att ändra på sina egna attityder, förutfattade meningar, sin inställning och det man ”tror” om saker och ting. Naturligtvis lär man sig även nytt och ifall man dessutom är intresserad av vad man studerar, så når man framgång lättare. Den motivation som bäst driver en framåt kallas inre motivation och den kan bero på många olika saker. En vill nå höga betyg för att komma vidare i studiesammanhang, en annan studerar för att utvecklas själv som människa eller för hon skall ha något att göra vid sidan om jobb, familjeliv osv. Man överväger vad det lönar sig att läsa och vilken nytta detta tillför ens liv. Det som kallas yttre motivation kan t ex vara omgivningens krav på studier (t ex för att försöka säkra sin arbetsplats). De yttre kraven och motiveringarna för våra prestationer kan kännas onödiga ifall det är de enda som kännas att uppskattas på arbetsplatsen.

För att nå framgång i studierna behövs en inre vilja till att nå målet, examensbetyget. En av de svåraste sakerna med att jobba som lärare är att motivera studeranden. Ifall den inre motivationen fattas för henne är det nästan omöjligt att kunna hjälpa henne framåt. Ofta kan en vuxenstuderandes ovilja till framgångsrika prestationer bero på tidigare dåliga erfarenheter som tex dålig självkänsla och läs- och skrivsvårigheter. Gruppanda, att känna sig involverad i ärenden som berör en själv och förmågan att ta tag i saker istället för att lämna på hälft, är mycket viktiga i studierna. I slutändan handlar det om förändring och att hjälpa studeranden till att hitta sin egen väg. När en studerande når studieframgång (alltså förändras, lär sig) är det också mycket belönande för oss lärare, det är då man kan känna att man lyckas i sitt arbete. En stark inre vilja till studierna belönar i sig själv och tillsammans kan vi fira dimission.

Catharina Aarnio
Utbildare
Point College

 

 

Lukuvuosi palkitaan valmistumisen riemulla

Koko Point Collegen yhteistä valmistujaisjuhlaa vietettiin Taidetehtaalla 31.5.2017. Paras kiitos lukuvuoden uurastuksesta oppilaitoksen henkilökunnalle ovat tyytyväiset opiskelijat. Point Collegen valmistujaisissa kuultiin kauniita ja tulevaisuuden uskoa luovia sanoja niin päättäjiltä, oppilaitoksen johdolta, työelämältä kuin valmistuneilta opiskelijoilta itseltään. Valmistujaispäivänä oli helppo olla osa Point Collegen hienoa joukkoa.

Point Collegen valmistujaisissa 31.5.2017 lausuttua:

Porvoon kaupungin sivistysjohtaja Hilding Mattsson evästi valmistuvia: ”Te olette nyt Porvoon, Suomen ja maailman kutistuttua myös maailman tulevaisuus.”

Markku Välimäki, Point Collegen hallituksen puheenjohtaja, muistutti vaalimaan opiskelun aikana syntyneitä ystävyyssuhteitä ja rohkaisi opiskelijoita myös yrittäjyyden polulle.

Rehtori Sari Gustafsson toi esille lukuvuoden aikana saavutettua onnistumisen riemua ja siteerasi opiskelijoiden palautteita: ”Opiskeleminen on rentoa ja tasa-arvoista. Te autatte heikompiakin opiskelijoita ja haluatte, että kaikki saavat valmistua ammattiin.”

Työelämän puheenvuoroissa kannustettiin uskomaan unelmiin, muistutettiin, että maailma ei ole valmis ja neuvottiin pitämään yllä positiivista asennetta.

Pastori Laura Mäkelä korosti jokaisen omaa ainutlaatuisuutta: ”Kukaan ei tee työtä kuten sinä. Juuri sinua tarvitaan. Sinä kannat omaa ominaistaitoasi aina mukanasi.”

Nuorten valmistuvien opiskelijoiden puheenvuoroissa kiitettiin saatua oppia, opiskelutovereita ja Point Collegen henkilökuntaa:
”Jag har funnit mitt livsmål.”
”Te olette opettaneet meille paljon, mutta myös me teille – malttia.”
”Out learning will actually start from here.”
”Kiitos hienoista eväistä työelämään.”

Työn ohessa tutkinnon suorittaneet aikuisopiskelijat kiittivät joustavaa opiskelumahdollisuutta:

” Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaminen onnistui Jyväskylästä käsin lähes kokonaan verkko-opintoina.”
” Point College tarjosi hyvän mahdollisuuden opiskella lähihoitajaksi työn ohessa.”

Onnea kaikille ammattiin valmistuneille ja ylioppilaslakkinsa saaville nuorille ja aikuisille. Te olette maailman tulevaisuus.

Maarika Weissmann
Viestintäkoordinaattori, Point College

Kansainvälistä yhteistyötä Bilbaossa

Point College on mukana kansainvälisessä Erasmus+ Inclusive and Accessible VET –hankkeessa, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Hollanti, Saksa, Espanja ja Turkki.

Hollannin koordinoimassa hankkeessa järjestetään tulevana syksynä monikansallinen englanninkielinen kouluttajakoulutus partnerioppilaitosten opettajille teemasta: “Inclusion in VET – Every unique student feels welcomed in the school, is included in the group and receives person centered education. Teachers, in collaboration with regional partners, offer structure and a personal plan with appropriate interventions when needed. They challenge students in their development and guide them towards society and work/further education”

Tällä kertaa olimme matkassa neljän hengen kokoonpanolla edellä mainitun koulutuksen suunnittelukokouksessa 15.–18.5.2017 Pohjois-Espanjassa, Baskimaan suurimmassa ja Espanjan 10. suurimmassa kaupungissa Bilbaossa.

Bilbaon kuuluisin nähtävyys nykyisin lienee vuonna 1997 perustettu Guggenheimin museo, jossa pääsimme myös vierailemaan. Rakennus on jo itsessään erittäin uniikki ja näyttävä. Perinteisempään tunnelmaan pääsee vanhassa kaupungissa maistelemalla paikallisten herkkuja, pintxoja vaikkapa kylmän cavan kera.

Oli erittäin mielenkiintoista tutustua paitsi Bilbaoon myös hankkeessa mukana olevien eri maiden oppilaitosten ja organisaatioiden tapoihin toimia ammatillisen koulutuksen sektorilla. Työskentelimme  koulutussuunnittelun kysymysten parissa Centro Formativo Otxarkoagassa korkealla mäen päällä, mistä aukesi huikeat näkymät.

Tapasimme Bilbaossa myös laivabisneksessä oman yrityksensä kautta toimivan Suomen konsulin Jose Maria Candina Lakan avaten keskustelua mahdollisista työssäoppimispaikoista sekä Point Collegen nuorille että aikuisopiskelijoille Bilbaossa ja muualla Baskimaalla. Jose kierrätti meitä pitkin vehreää Baskimaata ja Biskajanlahden rannikkoa, kertoen Baskimaan historiasta, elinkeinoista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Pääsimme mahdollisen työssäoppimispaikkayhteistyön merkeissä vierailemaan myös Wärtsilän ja Koneen paikallisissa toimipisteissä, joissa meidät otettiin erittäin lämpimästä ja kiinnostuneina vastaan.

Kansainvälisen hankkeessa toimiminen vaatii diplomatiaa, vankkaa englanninkielen taitoa, huumoria ja suvaitsevaisuutta. Parhaimmillaan se tuo itselle ja organisaatiolle kansainvälisiä verkostoja, ystävyyksiä ja kykyä ymmärtää erilaisuutta.

Yhteisellä matkalla omien työkavereiden kanssa, pitkillä lennoilla ja välilaskuilla, väsyneinäkin testataan myös vuorovaikutustaitoja, kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä. Työkavereista löytyy ihan uusia puolia, kun matkalla ei ollakaan normaalien työroolien takana, vaan vieraassa ympäristössä, vieraalla kielellä yhdessä Suomea ja omaa organisaatiota edustaen. Opitaan tuntemaan toisemme ihan eri tavalla. Parhaimmillaan tämä tuo uudenlaista mutkattomuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta myös arkipäiväiseen työskentelyyn

Suosittelen kaikkia tarttumaan tilaisuuteen ja lähtemään ennakkoluulottomasti matkaan, kun tilaisuus tarjoutuu. Tämä matka antoi paljon ja enemmänkin, paitsi itselleni, myös organisaatiollemme ja jatkossa opettajien kansainvälisten koulutusten ja uusien työssäoppimispaikkojen myötä myös opiskelijoillemme. Uusia mahdollisuuksia ja avarampianäkökulmia.

Carpe Diem – Tartu hetkeen ja tilaisuuteen. Maailma on mahdollisuuksia täynnä. Myös Sinulle!

Tomorrow is a new day! (Andy Warhol, Guggenheim Bilbao).

Katja Utti-Lankinen
Henkilöstökoordinaattori
Point College

Kuulumisia aikuiskoulutuksesta

Näin kesän kynnyksellä kertailin mielessäni sitä, miten paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita onkaan aikuiskoulutuksessa kuluneena lukuvuotena tapahtunut. Lähihoitajia kouluttautuu ja valmistuu edelleen tasaiseen tahtiin. Saattohoidon ja päihdetyön koulutuskokonaisuudet toteutuivat onnistuneesti. Jalkojenhoidon ammattitutkinto on myös muodostunut erittäin suosituksi koulutukseksi. Syksyllä aloittaakin jo seitsemäs ryhmä. Kevään muistipäivät olivat menestys, ja jo perinteeksi muodostunut muistihoitajakoulutus jatkuu taas syksyllä.

Sosiaali- ja terveysalan uusia ja innostavia koulutuksia kuluneena lukuvuotena ovat olleet seksuaaliohjaajan sekä aistiohjaajan koulutukset, jotka myös saavat jatkoa ensi lukuvuonna. Syksyllä uutena koulutuksena käynnistyy myös 60 ov:n laajuinen työnohjaajakoulutus, joka täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjauskoulutuskriteerit sekä mahdollistaa yhdistyksen jäsenyyden sekä STOry –nimikkeen käyttöoikeuden hakemisen.

Vastaamme myös mielellämme työelämän tarpeisiin ja koulutamme asiakaslähtöisesti niin yksittäisiä opiskelijoita kuin työyhteisöjäkin. Pointtia työhön -työryhmä kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen tai työyhteisön koulutustarpeita ja suunnittelee asiakkaan tarpeeseen sopivan koulutuksen yksilöille, yksiköille tai koko organisaatiolle.

Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen voi itse vaikuttaa monin eri tavoin. Olosuhteisiin ei voi aina vaikuttaa, mutta omaan suhtautumiseen voi. Kouluttautuminen ja uuden oppiminen sekä jo olemassa olevan osaamisen syventäminen lisäävät myös omalta osaltaan työmotivaatiota ja työniloa.

”Oli paljon kattavaa tietoa ja opin paljon uusia tapoja joilla kehittyä hoitajana. Kaikin puolin mielenkiintoinen koulutus, sai ajattelemaan.”
(Aikuisopiskelijan palaute)

Jaana Ågren
lehtori/tiimivastaava
Point College, Aikuiskoulutus

Kevät on juhlan aikaa

Lukuvuosi 2016–2017 lähestyy taas loppuaan ja koittaa pitkään odotettu hetki, koulujen kevätjuhlat.

Point Collegen aikuiskoulutuksessa keväällä tapahtuu paljon, ennen kuin valmistuva opiskelija saa todistuksensa. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, kun tutkinnon suorittamiseen liittyvät opiskelut ovat takana ja on aika suorittaa tutkintotilaisuuksia työpaikalla. Opiskelija osoittaa työpaikalla omissa työtehtävissään tutkinnon perusteiden mukaisen vaaditun ammattitaidon. Tutkintotilaisuutta on seuraamassa arvioija.

Kun kaikista suoritettavista tutkinnon osista on tehty tutkintotilaisuudet, on arviointikokouksen aika, jolloin työnantajan, työntekijän sekä oppilaitoksen opettajaedustaja kokoontuvat ja arvioivat tutkintosuoritukset ja antavat niistä arvonsanat.

Oppilaitos kirjoittaa todistukset arviointikokouksen perusteella. Suoritukset arvosanoineen ja todistuksineen lähetetään aina kyseessä olevan tutkinnon tutkintotoimikunnan kokoukseen.  Todistuksen allekirjoittavat oppilaitoksen rehtori sekä tutkintotoimikunnan puheenjohtaja.

Valmistuneella opiskelijalla on mahdollisuus anoa Koulutusrahastolta stipendiä, jos stipendin saamisen edellytykset täyttyvät.

Pitkän prosessin jälkeen valmistuminen huipentuu ihanan tunnelmallisiin kevätjuhliin, jotka tänä vuonna pidetään Taidetehtaalla keskiviikkona 31.5.2017 klo. 10.00, ja jonne valmistuvat opiskelijat ja heidän läheisensä ovat lämpimästi tervetulleita!


Tunnelmia kevään 2016 valmistujaisista.

Kati Ovaskainen
Opintosihteeri, Point College

Oppimisen ja osaamisen iloa

Olen osallistunut opettajan roolissa tänä keväänä noin neljänkymmenen henkilön arviointikeskusteluun ja sitä ennen tapahtuvaan tutkinnonsuorittajien pitämään oman tutkintonsa esittelyyn. Useimmiten opiskelijat jännittävät tuota yhteen kokoavaa keskustelua, mutta aivan turhaan.

Ilokseni olen noissa tilaisuuksissa voinut todeta, kuinka monipuolista ja vankkaa osaamista noissa tapaamisissa näkee. Ja opin niissä itsekin paljon uutta eri aloilta. Tilaisuuksien joukkoon on mahtunut sihteerien erityisosaamista mitä moninaisimmissa ympäristöissä, jalkojenhoitajien liiketoimintasuunnitelmia, merkonomeja kampanjoineen, datanomeja ja tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintolaisia itse suunniteltuine ja toteutettuine ohjelmistoineen ja paljon, paljon muuta. Erittäin mukavia tilaisuuksia, kiitos niistä tutkinnonsuorittajille.

Hannele Salonen
kouluttaja, tutkintovastaava
Point College