Featured Post

Merkonomi/merkonom, lähihoitaja, haku/ansökan 21.2.–14.3.2017

Kevään 2017 yhteishaku on 21.2.–14.3.2017. Vårens gemensamma ansökan är 21.2 –14.3.2017.

Tervetuloa opiskelemaan Suomen parhaaseen! Meillä kasvatetaan niitä hyviä tyyppejä… niitä, joita työelämä tarvitsee!

Point Collegen tutkinnot/Point Colleges examen:

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Järjestämme sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen hakijoille haastattelut.

Osoite yhteishakuun: www.opintopolku.fi
Adressen för gemensam ansökan är www.studieinfo.fi

That’s the Point, opiskelijoiden kokemuksia. Katso videot täältä.

Point College on:
Tuloksellinen – meiltä valmistutaan, työllistytään ja edetään hyvin jatko-opintoihin
Kansainvälinen ja monikulttuurinen – kolme kieltä, yli 20 kansallisuutta
Työelämälähtöinen – tiivis työelämäyhteistyö opintojen aikana
Suomen paras jo 4. vuonna peräkkäin – Opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittarit

Point Collegessa:
Arvostetaan ja kannustetaan
Tehdään yhdessä ja opitaan toinen toisiltamme
Annetaan vastuuta ja vapautta
Tehdään oikeita asioita oikeissa yrityksissä
Kansainvälistytään kotimaassa ja ulkomailla

 

Kansi