Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon infotilaisuus 29.11.2017

Info- ja keskustelutilaisuus itä-Uudenmaan kuntalaisille, ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen itäisellä Uudellamaalla 29.11. klo 18-20 Porvoon Taidetehtaalla (Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo).

Infotilaisuuden materiaali

Mediatiedote

 

Info- och diskussionstillfälle för kommuninvånarna i Östra Nyland, utvecklandet av anordnarnätverket för yrkesutbildningen i östra Nyland på Konstfabriken i Borgå (Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå),  29.11 kl. 18.00 – 20.00.

Pressmeddelande