Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

WSOYMAJAKKA

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Uudistuneet tutkinnon perusteet 1.8.2015

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Uudistuneet tutkinnon perusteet 1.8.2015

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Tutkinnonuudistus koskee sekä uusia opiskelijoita että myös ennen lain voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneita opiskelijoita. Näin ollen perustutkintoa näyttötutkintona suorittava henkilö siirtyy suorittamaan tutkintonsa loppuun uusien tutkinnonperusteiden mukaisesti.

Opintoviikot poistuvat ja uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan osaamista ja työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja.

Mitä tutkintoaan 1.8.2015 jälkeen jatkavan opiskelijan tulee tehdä?

Opiskelijan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja tulee päivittää yhdessä oppilaitoksen ohjaajan kanssa uusien tutkinnonperusteiden mukaiseksi. Tutkintoa suoritetaan 1.8.2015 alkaen uusilla tutkinnon perusteilla. Muutoksella ei ole vaikutusta oppisopimuksen pituuteen, työtehtäviin tai lähipäiviin. Muutos ei vaikuta työssä tehtävien tutkintosuoritusten aikatauluihin.

Lisätietoja antavat oma nimetty oppilaitoksen ohjaaja ja opintotoimistot.